14 april, 2022

SKOLORNA I KARLSKRONA BEHÖVER 25 MILJONER KRONOR EXTRA!

👉 I DAG HAR MODERATERNA TILLSAMMANS MED KRISTDEMOKRATERNA LAGT ETT NÄMNDINITIATIV I KUNSKAPSNÄMNDEN!
✅ SKOLORNA I KARLSKRONA BEHÖVER 25 MILJONER KRONOR EXTRA FÖR ATT NÅ UPP TILL RIKSSNITTTET!
Ⓜ️ VÅRT PRESSMEDDELANDE:
Skolorna i Karlskrona behöver mer pengar för att nå upp till rikssnittets kvalitet. Nu har Moderaternas Emma Swahn Nilsson begärt ett extra sammanträde med kunskapsnämnden.
Det är dags att sätta stopp för det svaga minoritetsstyrets nedmontering av skolan i Karlskrona. Det anser Moderaterna och Kristdemokraterna i kunskapsnämnden i Karlskrona. Emma Swahn Nilsson, 2:e vice ordförande, har därför samlat oppositionen och krävt ett snabbinkallat extra sammanträde med kunskapsnämnden som kommer att hållas i morgon, torsdag.
– Det är inte rimligt att skolorna hela tiden hanterar underskott och besparingar. Vi ska ha Sveriges bästa skolor, inte skolor som ägnar all sin tid åt besparingar och sedan får kritik från Skolinspektionen. Nu behöver vi en utökad ram för att skapa bättre förutsättningar så att fler elever kan lämna skolan med godkända betyg, säger Emma Swahn Nilsson.
Skolorna i Karlskrona tilldelas 24 miljoner kronor mindre än rikssnittet, vilket inte ger rimliga förutsättningar. Därför har Moderaterna och Kristdemokraterna även skrivit ett gemensamt nämndinitiativ där de belyser problemet och kräver att skolan får 25 miljoner kronor extra i år för att kunna göra de satsningar som behövs och skapa samma förutsättningar som i övriga landet.
Både M och Kd är överens om att nu, efter pandemin, så står skolan inför ännu större utmaningar än tidigare och redan nu i april, syns ett underskott på 13 miljoner kronor för grund- och gymnasieskolorna i Karlskrona.
– Det är oerhört viktigt att våra lärare får rätt förutsättningar och att våra elever får det stöd och hjälp de behöver för att lämna skolan med godkända betyg, säger Bengt Jönsson (Kd) ledamot i kunskapsnämnden.