19 november, 2019

Carl-Görans måndagsbrev

Måndagsbrev den 18 november, 2019

I helgen har jag varit på moderatkvinnornas informationsmöte i Ronneby där vi diskuterat moderat integrations- och migrationspolitik. Mötet inleddes med att riksdagsledamoten Maria Malmer Stensgaard, informerade om Moderaternas nya politik.

Sverige tar i dag emot färre flyktingar än tidigare. Samtidigt har flyktingströmmarna minskat. Sverige måste förhandla om mottagandet av kvotflyktingar. I dag tar vi emot 5 000, av FN:s 50 000 kvotflyktingar.

Nu måste Sverige, tillsammans med andra länder, inleda en diskussion om att vi inte ska stå för tio procent av världens kvotflyktingar.

Vi måste förändra vårt välfärdssystem, som det inte ska gå att komma in i, utan att ha kvalificerat sig. Precis som vi har fått göra. Människor som har kommit till Sverige, och inte fått uppehållstillstånd, måste omgående lämna landet.

 Besparingar i kommunen

Karlskrona kommuns ekonomi blöder och vi får inte in tillräckligt med skattepengar. Samtidigt har den styrande miniroteten ingen kontroll över ekonomin.

Alla verksamheter, utom grundskolan, har högre kostnader än vad likvärdiga kommuner har. Trots att skatten höjdes med en krona under 2014, har ekonomin ännu inte kommit i balans, vilket Socialdemokraterna påstod skulle ske.

Då sade vi moderater; att det krävdes effektiviseringar av verksamheten och att kommunen var tvungen att genomsyra all verksamhet. Så blev det inte och istället satte man sig ner i sina varma tjänsterum och rullade tummarna.

Nu, 2019, ser vi resultatet av denna politik. Trots högkonjunktur och framgångar för flera av våra företag, lyckas inte kommunen locka till sig fler medborgare. Den senaste etableringen enligt näringslivskontoret är ett nytt café. Inget fel på det, men vi behöver större företag för att få fler människor att flytta till vår kommun.

I den senaste befolkningsprognosen, ökade vi med 33 medborgare. Totalt är det 80 nya medborgare i Karlskrona under 2019, mot 450 som var planerat i budgeten.

Minoriteten påstår att det byggs i Karlskrona. Trots det får vi inte fler människor att flytta till vår kommun. Av cirka 500 startbesked för bygglov, har det bara färdigställts omkring 180 under 2019.

Nu måste det vara slut på soffsittandet i Röda Stugan och det svaga styret måste börja jobba med kommunens problem. Eller kan det vara så att minoriteten inte kan enas?

Bensin i Holmsjö

Via media har det bekräftats att macken i Holmsjö stänger vid årsskiftet. Detta på grund av att Karlskrona kommun övertolkar EU-direktiven om att bensinmackar inte ska finnas vid ett vattenskyddsområde.

Självklart ska vi vara rädda om vårt vatten, men det har inte hänt någon olycka I Holmsjö under de 30 år macken funnits på denna plats. Sedan hör det till saken att förordningen inte börjar gälla förrän 2023. Men vi i Sverige ska alltid vara bäst på allt. Det betyder att invånarna i Holmsjö, förlorar en viktig del av den service som så väl behövs på landsbygden.

Carl-Göran Svensson

vice gruppledare, Moderaterna i Karlskrona.