7 juni, 2022

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV!

✅ NATIONALDAG MED PRISUTDELNING
I går firade vi Sveriges nationaldag. Dagen började med att jag hissade flaggan traditionsenligt hemma på gården. Vid lunchtid besökte jag Vämöparken och kommunens nationalfirande. Det var första gången sedan 2019, på grund av pandemin. Det var ett välbesökt nationalfirande med musik, sång och tal. Det delades ut priser till idrottsmän och demokratipriset tilldelades Stena Line för deras insatser i samband med mottagandet av ukrainska medborgare som flytt sitt hemland. Monica Strandhag som mottog priset för Stena Line meddelade att de har skänkt priset vidare till Röda Korset i Karlskrona, för deras insatser i samband med ankomsten av ukrainska flyktingar på Verkö.
✅KAOS I SVERIGES RIKSDAG
När jag skriver detta är det ännu inte klart vad som kommer att hända i riksdagen idag. Sveriges Statsminister spelar ett högt spel när hon påstår att regeringen ska avgå, om Morgan Johansson blir fälld. Kritiken riktas mot ett statsråd som totalt har misslyckas med sitt uppdrag att minska brottsligheten och skjutningarna i vårt avlånga land. I åtta år har detta pågått utan att vi medborgare märkt av förbättringar och i stället har skjutningarna bara blivit fler och våldsbrotten allvarligare. Att sedan sätta in denna problematik med Sveriges ansökan till NATO är näst intill det löjligaste man kan höra. Sverige är en demokrati, där det finns möjlighet för oppositionen att rikta kritik mot ett statsråd som inte sköter sitt uppdrag. Det är faktiskt oppositionens skyldighet att göra detta, annars anser jag att de begår tjänstefel.
✅KOMMUNSTYRELSEN I DAG TISDAG
Tisdagens kommunstyrelse är den sista innan valet i september. Jag har noterat att det har blivit lite panik hos de styrande i Röda Stugan. Inte mindre än 56 ärende ska behandlas under denna kommunstyrelse. Det är till och med så att kommunstyrelsens ordförande har kallat till ett extra arbetsutskott tidigt på morgonen för att bereda några ärenden till inför kommunstyrelsen. Bland annat finns det 18 motioner och medborgarförslag på tisdagens dagordning. Det har funnits flera tillfällen under våren, med möjlighet att behandla en del av dessa ärenden. Nu finns risken, att när kommunfullmäktige sammanträder på lövmarknadsdagen, kommer de inte att hinnas med på grund av andra större ärenden. Vi ska bland annat besluta om en ny översiktsplan för kommunen, samt försäljningar av fastigheter. Den socialdemokratiska minoriteten har plötsligt vaknat till liv och noterarat alla dessa motioner och medborgarförslag som många önskar ett svar på.
✅ BESÖK I HELSINGBORG PÅ H22
I veckan var jag i Helsingborg med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för ett besök på deras Expo H22. Det fanns många intressanta objekt att studera och ta med sig hem till Karlskrona. De hade till exempel en lekpark där barnen kunde uppleva olika ljud från djur på ett naturligt sätt. Denna lekpark var välbesökt. I ett område var det en satsning på hur man han rena avlopp från våra bostäder med olika ledningssystem för diskvatten och där fanns avlopp från toaletter där det separerades i olika fraktioner. Det var mycket intressant och något som vi i framtiden måste utveckla för att kunna hushålla med vårt vatten.
Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare
Moderaterna Karlskrona