20 juni, 2022

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV

Utveckling i Jämjö centrum

I veckan som gick var det skolavslutning på Kyrkskolan i Jämjö för sista gången. Till hösten ska eleverna börja på Jämjö Kunskapscentrum, vid Jändelskolan. Denna utveckling av Jämjö Kunskapscentrum har varit en långdragen process i den kommunala beslutsprocessen. Den styrande minoriteten har i flera år lovat detta bygge men bara skjutit det framför sig. På samma sätt som de gjorde med Trummenäs förskola. Vi moderater har drivit på i dessa ärenden och det är tråkigt att elever, förskolebarn och personal fått vänta på dessa byggnationer.

Vad som ska hända med den gamla tomten nu, är det säkert många som funderar på. Ett planuppdrag är påbörjats i samhällsbyggnadsnämnden. Som vi alla vet kommer E 22 att få en annan sträckning genom Jämjö centrum och det blir lättare att utveckla ett centrum. Det som jag tycker är viktigt är, att alla Jämjöbor kan vara med i denna process att utveckla Jämjö. Själv har jag några tankar om hur man kan utveckla Jämjö, som jag redan nu vill ta med i debatten. Svenska Kyrkan har i dag problem med sina parkeringsplatser i samband med deras verksamhet. Detta måste man lösa i det inledande planarbetet. Ett sätt kan vara att kommunen köper den fastighet som kyrkan i dag använder till administration och församlingslokal. Samtidigt kan kyrkan köpa en del av skoltomten för att utveckla sin verksamhet på samma sida som kyrkan är belägen. Fördelen med en sådan bytesaffär är att kyrkan får en samlad plats för sin verksamhet i Jämjö. Kyrkans gamla tomt skulle kunna utvecklas till ett nytt bostadsområde i Jämjö.

För att få olika bostadsalternativ i Jämjö tror jag det är viktigt att en del av den nybyggnation som ska ske byggs som bostadsrätter. Det är många som vill äga sin bostad och jag tror att många som säljer sina villor kan tänka sig att köpa en bostadsrätt.

Kommunfullmäktige på torsdag

Inför kommunfullmäktiges sammanträde på torsdag, har jag ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Sandra Bizzozero angående kommunens beredskap. Världsläget är i ett kritiskt läge med anledning av kriget i Ukraina. Det påverkar våra lager av livsmedel för matdistribution i vårt eget land. Vi ser redan i dag att det finns brist, eller kommer att uppstå brist, på vissa varor. Enligt olika uppgifter finns det här i Sverige, ett lager med livsmedel som räcker i sju till tio dagar. Det finns i dag kommuner som har byggt upp ett lager av livsmedel för att trygga tillgången av livsmedel. Karlskrona kommun har precis som andra kommuner ett ansvar för att vi ska kunna garantera mat till skolor och äldreomsorg.

Min fråga till Sandra Bizzozero är:

Har Karlskrona kommun ett avtal med någon eller ett eget lager av livsmedel som kan garantera livsmedelsproduktionen inom kommunen i sex månader?

Denna fråga blir allvarligare för varje dag som kriget pågår i Ukraina. Det finns de som tror att kriget kommer att pågå i flera år framöver. Vi får verkligen hoppas att det inte blir så.

Försäljning av mark

Äntligen är fastighetsaffären klar mellan kommun och Region Blekinge. Kommunen kan nu fortsätta planeringen av kulturhuset och Regionen kan planera för en ny vårdcentral på Trossö. Frågan kommer slutligen att behandlas i regionfullmäktige på tisdag – onsdag och på torsdag i kommunfullmäktige. När jag läser förslagen till beslut från kommunstyrelsen och regionstyrelsen, ser det ut som att frågan kommer att avgöras med ett positivt utfall.

Valet

Den här veckan skickar vi moderater ut vårt valmagasin till samtliga hushåll i Karlskrona kommun. Där presenterar vi en del av den politik som vi går till val på den 11 september. Du kan också läsa den på vår hemsida under fliken Magasinet.

Trevlig midsommar

Till sist vill jag önska alla en trevlig midsommar med sill, nypotatis och kanske en liten nubbe till det.

Carl-Göran Svensson

Vice gruppledare

Moderaterna Karlskrona