27 juni, 2022

TRE FRÅGOR SOM KRÄVER TRE SVAR

INSÄNDARE/DEBATT
✅ Varför rasar näringslivsklimatet till bottennivåer i Karlskrona?
✅ Varför har vi en sämre befolkningsutveckling än andra residensstäder?
✅ Varför har Karlskrona blivit en av Sveriges mest segregerade kommuner?
👉 Det här är tre frågor som både invånare och företagare behöver få svar på. Vi moderater tycker inte att det ska se ut så här i en residenskommun som Karlskrona, som har så många fantastiska möjligheter.
Med det nuvarande svaga socialdemokratiska minoritetsstyret har företagsklimatet rasat till bottennivåer i Karlskrona. Svenskt näringsliv har nyligen presenterat årets rankning. Bottenvärden hittas bland annat inom följande områden:
👎Service och bemötande.
👎Dialog mellan företag och beslutsfattare.
👎Kommunpolitikernas attityder till företagande.
👍Vi moderater anser att företagsklimatet måste bli bättre. Politiken behöver ge ett stabilt stöd till företagarna, hålla regelbundna dialoger med dem och sträva åt samma håll. Vi har flera konkreta insatser för att stärka företagsklimatet. Några av dem är att korta handläggningstider, förbättra service och bemötande, stärka destinationsutvecklingen, och stabila strukturer för bra samarbete och dialog.
👌Vi vill att fler människor ska flytta till Karlskrona. Med fler skatteintäkter kan vi stärka välfärden. Därför behöver vi bland annat skapa attraktiva bostäder i de attraktiva miljöer som vi har här i Karlskrona. Men det behövs också snabba bygglov med väl utarbetade detaljplaner. I dag är bygglovstiderna alldeles för långa med en handläggningstid på 35 dagar. Vi moderater anser att den tiden måste bli kortare, vilket är fullt möjligt. Vi behöver se till att politiskt fattade beslut genomförs. Som exempel kan nämnas; för åtta år fick det kommunala bostadsbolaget Karlskronahem uppdraget att bygga 400 lägenheter. Hittills har endast knappt hälften blivit verklighet. Så här kan vi inte ha det. När det finns politiskt tagna beslut, då ska de också verkställas. Det finns ett stort behov av fler och attraktiva bostäder i hela vår kommun.
Att Karlskrona har kvalificerat sig som en av landets mest segregerade kommuner är alarmerande. I Sverige ska det löna sig att arbeta. En familj ska inte förlora ekonomiskt på att gå från bidrag till jobb. Därför behövs det bidragstak och kraftfulla insatser för att komma åt bidragsfusk. Vi anser att det ska vara obligatoriskt att delta i SFI-undervisning. Att kunna svenska språket ger möjlighet att snabbare komma ut på arbetsmarknaden och därmed komma i egen försörjning.
Det går inte att blunda för de problem som segregationen för med sig och som ofta leder till kriminalitet och otrygghet Därför har vi moderater samlat oppositionen och sett till att vi genomför ett omfattande satsning på tryggheten i Karlskrona med trygghetsvärdar och en utökad fältgrupp. Det är den mest omfattande förstärkningen av trygghet vi genomför i Karlskrona.
👉För att återgå till de tre inledande frågorna i den här debattartikeln, så anser vi att Karlskrona behöver ett tydligt politiskt ledarskap och ett majoritetsstyre som på allvar styra skutan i högt tempo med en tydlig färdriktning.
Just nu saknas både handlingskraft och beslutsförmåga.
💪Med vår moderata politik kan vi göra skillnad inom alla de viktiga områden som gör en kommun attraktiv.
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Peter Glimvall (M)
Hanna Ekblad (M)