23 januari, 2023

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV

Nu har det gått en tid sedan jag skrev mitt senaste måndagsbrev. Men från och med nu är min ambition att sätta igång igen och då kommer ni att få löpande rapporter om det som händer inom mina områden.
✅30 KM VID SKOLORNA
I februari 2022 skrev jag en motion till kommunfullmäktige och den ska behandlas den 2 februari i år. Det är nästan rekord för snabb behandling av motionssvar. Det är glädjande att Karlskronaalliansen biföll mitt förslag, trots att trafiknämnden sagt nej till förslaget. Även det tidigare minoritetsstyret sa ja på kommunstyrelsen i tisdags
Våra barn behöver skyddas vid skolor och förskolor. Jag har tidigare skrivit till kommunen, om att sänka hastigheten utanför förskolan i Trummenäs. Och efter många turer sänktes hastigheten under våren 2022.
Med min motion är målet att kommunen tar fram en policy, så att hastigheten kan sänkas utanför alla skolor och förskolor. Min förhoppning är att Morgan Kullberg och Karlskronaalliansens ledamöter i drift- och servicenämnden tar fram en sådan policy under våren.
✅ORDFÖRANDE I MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Jag har nu varit ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i 23 dagar. Vi har haft ett första sammanträde där vi valde ett arbetsutskott och förvaltningschef Kristina Stark redogjorde för hur förvaltningen är organiserad. För både tidigare och nya ledamöter, blir det tre utbildningstillfällen där vi som politiker ska få en lite större inblick i förvaltningens verksamhet. Vi är en myndighetsnämnd som fattar beslut utifrån plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen och verksamheten täcker ett stort område.
På torsdag den här veckan, ska vi i nämnden fatta beslut om behovsutredningen och tillsynsplanen för miljöavdelningen. Det är ett dokument där politiken prioriterar verksamheten på miljöavdelningen.
✅STUDENTBÅTEN
Jag hade hoppats på att det här ärendet hade varit avslutat av den tidigare nämnden, men tyvärr blev det inte det. Nu har det första vitet på 350 000 kronor blivit fastställt. Men det verkar inte som att det kommer att få bort båten. Det finns ett nytt vitesföreläggande på 1500 000 kronor och jag att hoppas att det är tillräckligt för att ägaren till studentbåten ska ta bort den från Karlskrona.
Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare
Moderaterna Karlskrona