6 februari, 2023

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV

✅Nya hastighetsregler
På förra veckans kommunfullmäktige fick jag igenom min motion om att ta fram ett policydokument för att fastställa hastighetsregler vid förskolor och skolor. Högsta hastigheten ska vara 30 kilometer per timme och det blir drift- och serviceförvaltningen som får i uppdrag att fram dokumentet. Trots att den tidigare majoriteten i kommunen ansåg att detta inte behövdes, röstade nu samtliga partier för att motionen skulle bifallas. Med detta beslut kommer vi att öka säkerheten för alla barn som ska till och från förskolan och skolan.
✅Bostäder i Torhamn
Jag tror det finns möjligheter att snabbt få fram byggbar mark i Torhamn, för att till exempel bygga parhus på befintliga detaljplaner. Det finns både kommunal och privat mark för detta och det som krävs är att det finns intressenter för att bygga. Om det behövs förändringar i detaljplanerna, kommer kommunen att snabbt göra dessa förändringar om det inte går att lösa med gällande planer.
✅Infartsleden
Arbetet med att ta fram underlag, med mera, för att kunna bygga en ny infartsled till centrum pågår för fullt. Det är viktigt att i detta arbete utforma en trafiklösning som håller i flera år. Den ska kunna ta emot trafik som ska ända ut till Saabs och Marinens anläggningar på andra sidan av Trossö, samtligt som den ska lösa situationen för de gående och cyklisterna. För att klara av framtidens trafikökning, är det enligt min uppfattning viktigt att det finns en bra trafiklösning för gående och cyklister. Om vi lyckas med det kommer kraven på parkeringsytor med största sannolikhet att minska.
✅Ny detaljplan på Verkö
Nu är det klart med den nya detaljplanen på Verkö som ger NKT möjlighet att bygga sitt nya kabeltorn. Det var ett enigt kommunfullmäktige som antog detaljplanen. Ett beröm måste ges till alla som varit involverade i arbetet med att ta fram denna detaljplan. Allt gick på mellan sju och åtta månader vilket är rekordfart med en så pass komplicerad plan. Det är bara att hoppas att Karlskrona får denna investering och att den inte hamnar någon annanstans i världen, när NKT-koncernen ska fatta beslut om nya investeringar. För Karlskrona är detta ett viktigt beslut som kommer att trygga framtiden för fler arbetstillfällen.
✅Till sist
Jag noterade i helgen att arbetet med ombyggnationen av omklädningsrummen på Säby idrottsplats är påbörjade.
Min kommentar till det är: ”Äntligen!”
Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare
Moderaterna Karlskrona