28 mars, 2023

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV

👉INTRESSANT DEBATT I VECKAN
Den här veckan är det åter dags för sammanträde med kommunfullmäktige. Med tanke på den korta föredragningslistan, tror jag att vi är klara på förmiddagen. Det finns bland annat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående kompetensförsörjning i kommunen. Ganska intressant att Socialdemokraterna upptäckt detta nu. Det har varit ett stort problem i kommunen under flera år. Det ska verkligen bli en intressant debatt på torsdag.
👉SVERIGEMÖTET
Tyvärr hade jag ingen möjlighet att närvara i år. Men av det jag läst i media, så var det många intressanta seminarier och debatter. En sak som jag tycker är bra är att Ulf Kristersson vill införa gårdsförsäljning av vin. Det kommer att skapa lite nya jobb på landsbygden, samtidigt som det blir nya besöksmål.
En annan viktig fråga som kom upp var kamerabevakning på allmänna platser, vilket kan ha en trygghetsskapande effekt och samtidigt bidra till brottsbekämpningen på flera olika sätt. Polismyndigheten har pekat på svårigheter med att kamerabevaka platser som inte är brotts¬utsatta, men som ändå är strategiskt viktiga att kamerabevaka. Samtidigt är tillståndsprocessen för kommuner och regioner tidskrävande och krånglig.
👉DÄRFÖR VILL VI:
✅Förenkla regler för kommuner och regioner vid kamerabevakning.
✅Slopa tillståndskravet för kommuner och regioner att kamerabevaka.
✅Utöka möjligheterna att kamerabevaka i syfte att bekämpa brott och upprätthålla allmän ordning och säkerhet.
✅Kamerabevaka i fler situationer och på fler allmänna platser.
Med detta förslag kommer säkerheten att öka i samhället.
👉KONTROLLER OCH FÖRMYNDIGANDE I SVERIGE
Att vara företagare är inte alltid så lätt. Som bonde fick jag för en tid sedan ett brev från Jordbruksverket i Jönköping. De ville att jag skulle ange hur mycket jag betalar i arrende (hyra) för den jordbruksmark jag arrenderar. Av princip så svarade jag inte på denna enkät. Det är ett juridiskt avtal mellan mig och den lantbrukare som jag arrenderar av och därmed knappast en statlig angelägenhet. Men Jordbruksverket nöjde sig inte med att skicka ut en enkät, det kom både påminnelse och telefonsamtal om att jag inte hade skickat in enkäten. Jag ställer mig frågan: ”Hur många anställda sitter på Jordbruksverket och skickar ut dessa handlingar och eventuellt sammanställer svar om de får in några?”
Självklart är detta en kostnad för staten, då skattemedel används till (som jag ser det) onödigt arbete. Den nya regeringen har mycket att städa upp inom statliga myndigheter. Jag har ingen uppfattning om hur många personer som jobbar med dessa enkäter som skickas ut till Sveriges bönder. Pengarna hade säkert gjort större nytta om de istället hade använts till välfärden. Tyvärr får jag nog inte reda på kostnaden för alla dessa enkäter som vi företagare skall besvara. Det är inte bara tiden hos myndigheterna som kostar pengar, utan även tiden hos alla företagare som ska besvara dem.
Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare
Moderaterna Karlskrona