11 april, 2023

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV!👇
👉Hoppas att ni haft en trevlig påskhelg med god mat och dryck. Själv har jag jobbat en av helgdagarna, bland annat med förberedelser inför potatissättningen. Jag hoppas kunna komma igång nu på onsdag, men vädergubbarna har lovat regn i veckan och då kan man inte sätta potatis.
✅KOMMUNSTYRELSEN TISDAG
Under tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen, valdes jag till ordförande i kommunens planutskott.
Planutskottet är kommunstyrelsens utskott för beslut om prioritering av planarbete och ska bereda ärenden som rör:
• Fysisk detalj- och översiktsplanering som beslutas av fullmäktige.
• Mark- och exploateringsfrågor.
• Miljö- och naturresursplanering.
👉Ärenden till planutskottet bereds på tjänstemannanivå under ledning av kommundirektören. I urvalet, av vilka planer som ska med i prioriteringen, kontaktas samtliga förvaltningar och kommunala bolag för att stämma av eventuella behov av ny detaljplan. Prioriteringen sker normalt två gånger per år. Det ska bli ett intressant uppdrag där vi tillsammans ska utveckla vår kommun med bostäder och verksamhetsmark.
✅BÅTRÅDET
På tisdag kväll blir det ett möte med Båtrådet i Karlskrona, där vi ska informera om utbyggnaden av kommunens hamnar.
✅MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN TORSDAG
Vi ska få information om en plan för vattentjänster i kommunen. Det är kommunens drift- och servicenämnd som tar fram underlaget. Det slutliga förslaget beslutas av kommunfullmäktige omkring januari 2024. Det kommer att krävas ett antal utredningar först. Det är viktigt att vi utreder vilka områden som ska byggas ut och om det finns problemområden i kommunen som inte är utbyggda. Det brukar finnas synpunkter kring detta dokument, så det är viktigt att allt blir rätt från början för kommunens fortsatta utveckling, och att VA hinner bygga ut kommunens nät i de nya områdena.
👉Vi kommer också att ta beslut om nämndens verksamhetsplan för plan- respektive bygglovsavdelningarna. Det är dessa dokument som förvaltningen ska jobba med under året. Det handlar bland annat om att göra omvärldsanalyser så vi kan möta framtidens byggnation i kommunen.
👉Vi tar också beslut om att godkänna detaljplanen för Galte Gryta vid Mariedal. Det är kommunfullmäktige som fastställer planen, och förhoppningsvis blir det i juni innan semestern.
Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare
Moderaterna Karlskrona