23 maj, 2023

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV!

✅ Denna vecka inleds med en intervju med Blekingenytt angående byggnation i Karlskrona. Vi behöver fler bostäder i kommunen och det är viktigt att få fram olika typer av bostäder med olika prislägen på villatomter. Enligt min uppfattning saknas det fortfarande villatomter i attraktiva områden. På senaste sammanträdet med kommunstyrelsens planutskott, föreslog vi i Karlskronaalliansen att flytta fram planuppdraget för Tjurkö. Det är ett intressant område, med närheten till Verkö via skärgårdstrafiken, som jag hoppas vi kan utveckla i framtiden.
✅ KLAIPEDAPLATSEN.
I lördags hade vi moderater vårkampanj och några av oss mötte väljare på Klaipedaplatsen. Jag fick två intressanta frågor och en av dem var; varför får pensionärerna inte åka grattis buss mellan klockan 15.00 och 18.00? Personen som ställde frågan menade, att nu har många krogar rabatt på lunchen för pensionärer efter klockan 13, för att spridda ut besökarna under en längre period. Personen menade, att de inte hinner äta och umgås till bussen går innan klockan 15.00. Jag kommer att undersöka om det är möjligt att ändra dessa tider.
Den andra frågan var också en bussfråga. Den handlade om att man vill flytta busshållplatsen på Gullberna så att den kommer närmare dem som ska besöka sina vänner som ligger inlagda på palliativ vård.
✅ SÖNDAGSUTFLYKT.
I söndags tog jag en liten runda i vår norra del av Ramdala församling. Jag körde Vallbyvägen upp till Sälleryd och fortsatte ut mot E22 via Augerum. Det fanns många små fina byar jag passerade, Dragda, Granhult, Trollemålla, Fabbemåla med flera. Alla dessa är viktiga för vår kommuns utveckling. När jag kom fram till Fabbesjön stannade jag vid sjökanten och fikade med medhavd fika.
Det finns en kommunal badplats vid sjön och där fanns en karta över området. Självklart skulle fler människor kunna bo i denna del av kommunen också. För att skapa en levande landsbygd måste vi utveckla de mindre orterna med fler bostäder.
Som jag kan förstå finns det ett litet problem som heter Sveriges banker. Om du bygger ett hus här, så är priset kanske någonstans mellan 3,5 och 5 miljoner kronor. Har du inte eget kapital säger banken nej för de tror inte att försäljningsvärdet är tillräckligt högt vid en eventuell framtida försäljning och då saknar banken säkerhet. Detta är ett exempel på svårigheter med att bygga och sedan finns det andra svårigheter som till exempel den biologiska mångfalden.
Men en sak är säker; om inte våra förfäder hade utvecklat dessa byar hade det med största sannolikhet varit igenväxt med buskar och sly och den biologiska mångfalden hade inte funnits här. Självklart ska vi vara rädda om vår natur, men lite bebyggelse på dessa orter skulle bara stärka byn som livskraftig.
✅ KOMMUNFULLMÄKTIGE.
På torsdag är det kommunfullmäktige. Då ska vi besluta om att anta två detaljplaner som enligt min uppfattning kommer att klubbas igenom för ökad bebyggelse, en i Torsnäs och en vid Mariedal.
Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare
Moderaterna Karlskrona