23 maj, 2023

Rapport från kultur- och fritidsnämnden

Nu blir det enklare att för kultur- och fritidsföreningar att söka stöd hos kommunen. Största ungdomssatsningen någonsin!
Idag hade Kultur- och fritidsnämnden sammanträde i allaktivitetshuset i Lyckeby och fastställde nya Riktlinjer för stöd inom Kultur och Fritid. Den allra största förändringen är att vi nu gör det enklare för föreningar att söka stöd. Det har varit en viktig principiell fråga för Karlskronaalliansen att minska den byråkratiska bördan för föreningarna. Detta kommer möjliggöra att fler föreningar vågar söka stöd utan krångliga hinder. Vi öppnar också upp för fler aktörer än ideella föreningar att söka stöd inom kulturområdet.
De största förändringarna i riktlinjerna:
✅Vi tar bort kravet att vara bidragsberättigad förening och öppnar upp för alla allmännyttiga ideella föreningar att söka stöd hos kommunen.
✅Nytt produktionsstöd som även kan sökas av enskilda kulturaktörer och inte bara föreningar.
✅Utvecklingsstöd för ideella föreningar som vill utveckla sin verksamhet.
✅Stor satsning på idrottsområdet genom en höjning av aktivitetsstödet med hela 35%.
✅Höjt tak för stöd till samlingslokaler och idrottslokaler.
Sophia Ahlin
Ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden