7 juni, 2023

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV

✅ STUDIEBESÖK I VÄSTERVIK
Förra veckan var jag i Västervik två dagar och studerade deras utveckling av kommunen. Västervik har varit årets stadskärna, bästa miljökommun och bästa landsbygdskommun. Västervik är som Karlskrona en skärgårdskommun med cirka 40 000 invånare. Vi besökte företaget som tillverkade flytande bostäder, vilket var ett mycket intressant studiebesök. De tillverkar cirka 40 hus per år och de tror att utvecklingen mot flytande hus i skärgården, är ett framtidshus med tanke på de stigande havsnivåerna. Vi hade också en dialog med tjänstemän på kommunen angående utvecklingen.
Västervik har något som vi inte har. Björn Ulveus har satsat en del av sina ABBA-pengar på ett hotell i staden. De har även en stiftelse med Tjust Sparbank för att kunna utveckla kommunen.
✅ NATIONALDAGEN
I går var det Sveriges nationaldag vilket bland annat firades med stor folkfest i Vämöparken. Själv inledde jag nationaldagsfirandet i Ramdala Kyrka. Vad jag vet var det första gången som det var nationaldagsfirande där. Församlingen visade ombyggnaden av kyrkan och besöket avslutades med en gemensam lunch. Därefter åkte jag till Vämöparken för att delta i firandet där.
✅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
På sammanträdet i torsdags tog vi beslut om att delegera ett ärende till förvaltningschefen. Det handlar om att fatta beslut om samråd för kvarteret Lampan i Torskors. Denna plan kommer att medge verksamhetsmark för framtida verksamheter.
I morgon torsdag, har vi ett samråd för Grenadjären på Gräsvik, där planen medger studentbostäder. Dessa bostäder kommer att finnas på campus och blir ett bra tillskott för studenterna där.
✅ KOMMUNSTYRELSEN
På den här veckans sammanträde med kommunstyrelsen, ska vi bland annat fatta beslut om hur stor kommunalskatten ska vara i Karlskrona 2024. Vi i Karlskronaalliansen föreslår oförändrad skattesats.
✅ TORHAMN
Den 30 maj besökte jag Torhamns PRO och vi hade ett intressant möte om utvecklingen av Torhamn. Det var cirka 35 personer närvarande som var angelägna om sin hembygd och att den kan utvecklas. Det har varit en del problem med nya detaljplaner i området. Därför jobbar Karlskronaalliansen nu med ett förslag till ny detaljplan norr om kyrkan och vi hoppas att Försvarsmakten ställer sig positiv till denna plan.
Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare
Moderaterna Karlskrona