19 juni, 2023

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV

✅ FULLMÄKTIGE MED VIKTIGA ÄRENDEN
På onsdag är det kommunfullmäktige i Karlskrona och med tanke på ärendelistan, borde det inte bli något långt sammanträde den här gången. Vi ska bland annat ta beslut om en investering till Karlskrona Baltic Port, gällande Verkö, som behöver nya markytor och ombyggnation av landgången till de nya fartygen. Investeringen delas lika mellan kommunen och Stena Line som också är delägare i bolaget. Detta är en viktig investering för utvecklingen av hamnen på Verkö.
🏠 BOSTADSBYGGANDET
Länsstyrelsen har presenterat en rapport om bostadsbyggandet i länet och rapporten visar att det är bostadsbrist i hela Blekinge. Självklart är detta inte bra i ett län som kommer att expandera med nya företag i kommunerna. Det finns säkert många orsaker till det, bland annat de höga räntorna. För den som ska bygga resulterar det i högre boendekostnader. En sak, som vi gemensamt i kommunerna måste ta upp med Länsstyrelsen, är de hinder som statliga myndigheter lägger på bostadsbyggandet. Ett exempel är när detaljplaner blir överklagade, vilket gör att det tar lång tid till beslut. Detta är något som vi måste åtgärda. Sedan har vi alla skyddsobjekt som försvårar byggandet i hela länet. Här måste det bli ett bättre samspel mellan kommunerna och Länsstyrelsen i Blekinge. Om alla hjälps åt med att göra små förändringar i systemet, kommer bostadsbyggandet att öka och kostnaderna för byråkratin minskar.
✅ SENORENDAGEN
I lördags var jag på Senorendagen och som vanligt serverades deras kroppkakor, men i år hade de även raggmunk och fläsk. Jag höll mig till traditionen med kroppkakorna. Tyvärr var där inte lika mycket folk som vanligt, vilket kan beror på att årets arrangemang hade tidigarelagts till innan midsommar och semestern, i stället för sista veckan i juli. Enligt uppgift berodde det på att samhällsföreningen firade 30 år nu i juni.
🌧️REGNVÄDER
Äntligen kom regnet som de flesta hade längtat efter. Jag fick 21 millimeter i helgen och det bästa var att det regnade hela lördagen och varje droppe kom till nytta.
☀️SKÖN SOMMAR
Jag vill önska alla en trevlig sommar och nu närmast en skön midsommar. Vi hörs till hösten.
Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare
Moderaterna Karlskrona