23 oktober, 2023

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV!

✅PARTISTÄMMA
Under helgen hade Moderaterna sin partistämma i Umeå. Jag var själv inte där men följde den via olika kanaler. Min uppfattning är att det var en partistämma i full enighet på de flesta punkterna. Det valdes ny partistyrelse och det fastställdes en valsedel till EU-valet. Allt gjordes i full enighet, vilket visar att vi är ett enat parti utan personliga stridigheter.
✅BLEKINGETRAFIKEN
I torsdags träffade jag de anställda på Blekingetrafiken/trafiknämnden. Jag var där som ordförande i nämnden och fick berätta lite om mig själv. Sedan blev det en liten utfrågning av trafikdirektör Mona Glans som bland annat ville veta min uppfattning om hur trafiken ska utvecklas. Alltid intressant att träffa dem som jobbar i verksamheten.
✅VATTENBORGEN
De senaste veckorna har det varit en intensiv debatt om ett nytt kulturhus i Karlskrona. Jag tycker att vi måste sansa debatten lite. Självklart ska alla ha möjlighet att yttra sig och ha sin synpunkt. Men att gå till personangrepp, som en del gör, känns inte bra för någon. Det finns de som använt sig av förfalskningar av bilder med mera. Jag tycker inte det hör hemma i ett demokratiskt land som Sverige. Man kan stå för sin åsikt utan att använda sig av sådana argument. För mig är en saklig och fri debatt viktig för att utveckla ett demokratiskt samhälle. När det gäller debatten om vattenborgen, känns det som att alla, som tidigare varit för ett kulturhus, nu är emot det. Den sakliga informationen saknas i debatten.
✅DET HÄNDER I VECKAN
Karlskronaalliansen lämnar sin budget till kommunstyrelsen, en budget som satsar på kärnverksamheten i kommunen.
👉Den här veckan inleder jag med ett jurymöte, tillsammans med BTH, för att utse stipendiater till kommunens planstipendium. Det kommer att delas ut av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden på sammanträdet i oktober, på BTH. Det är alltid lika intressant att studera de olika förslagen.
👉På onsdag har jag sammanträde med arbetsutskottet i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden där vi förbereder ärendena inför nästa sammanträde.
👉På torsdag är det kommunfullmäktige som är kommunens högst beslutande organ. Vi kommer bland annat att ta beslut om att ta fram underlag för att sälja mark till NKT. Det är ett viktigt beslut för att vi ska kunna utveckla företagandet i vår kommun. Vi tar också beslut om att flytta över löneavdelningen till HR-avdelningen, vilket är ett logiskt beslut.
👉Själv har jag en motion från 2018, i rapporten över obesvarade motioner som handlar om en cykelväg mellan Trummenäs och Sturkö. Det är lika aktuellt i dag som när jag skrev den 2018.
👉Kommunfullmäktige avslutas med en sakpolitisk debatt om bostäder, där jag har fått förtroende att företrädda Karlskronaalliansen inledningsvis. Självklart har alla ledamöter i kommunfullmäktige möjlighet att delta i debatten. Detta åtkommer jag om efter kommunfullmäktige.
Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare
Moderaterna Karlskrona