24 oktober, 2023

Karlskronaalliansens budget 2024

Nu har vi i Karlskronaalliansen presenterat vårt budgetförslag!💪💪💪
✅ Efter vårt första år i majoritetsstyre, kan vi i Karlskronaalliansen stolt presentera vår budget för 2024, med planer till 2026. Den politik som vi driver har visat sig framgångsrik och det senaste året har vi har fattat flera viktiga beslut i frågor som kommer att göra Karlskrona till en ännu attraktivare kommun. För det vi vill är att fler ska upptäcka Karlskrona och välja att flytta hit.
👉 Under det kommande året gör vi många viktiga satsningar, men det finns några områden som vi satsar extra mycket på. Bland annat handlar det om skola och trygghet där vi fortsätter med kraftfulla satsningar. Det förebyggande trygghetsarbetet måste börja i skolan och för oss är det viktig med behöriga lärare och tillräckliga resurser.
✅ Några av våra större företag samt Marinbasen har meddelat att de tillsammans kommer att behöva anställa fem tusen personer fram till 2030. Det gör att vi står inför stora utmaningar inom områden som till exempel kompetensutveckling, bostadsförsörjning och barnomsorg när vi nu står inför en stark tillväxt i Karlskrona.
👉 Under den gångna sommaren märkte vi att besöksnäringen ökar och vi hade nästan 40 tusen besökare som kom med något av alla de kryssningsfartyg som hade Karlskrona som en av sina destinationer. Därför är det hög prioritering med att restaurera våra kajer som håller på att vittra sönder på flera ställen. Det är inte acceptabelt att turister möts av de kravallstaket som är placerade runt Trossös kajer för att förhindra olyckor.
✅ Under hösten kom Svenskt Näringslivs ranking som visade att vi har stigit med 42 placeringar jämfört med förra året. Det gör oss förstås glada och stolta och visar att hårt arbete tillsammans med det lokala näringslivet har gett resultat. I december firar Karlskrona 25 år som världsarv, vilket kommer att uppmärksammas under hösten och vintern.
👉 Vi ser hur kommunen utvecklas för varje dag. Det gör oss i Karlskronaalliansen stolta och glada och för oss är det ett bevis på att vår borgerliga politik behövs. Nu fortsätter vi vår utveckling av kommunen och satsar på det som kommer att göra Karlskrona till den attraktiva staden där man vill bo och leva ett rikt liv.
Emma Swahn Nilsson (M)
Christopher Larsson (SD)
Bengt Jönsson (KD)
Börje Dovstad (L)

BUDGET 24