19 februari, 2024

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV!

👇👇👇
✅ VÅR KAMP FÖR VÄRLDSFREDEN
På lördag är det två år sedan Ryssland gick in i Ukraina, i ett fruktansvärt krig som Putin för mot befolkningen i Ukraina. Varje dag ser vi bilder på förstörelse och döda människor, på krigets båda sidor. Enligt min uppfattning är det allvarligt för världsfreden om det här kriget får fortsätta. Här måste USA och EU gå in och stödja det ukrainska folket.
Vi är säkert många som minns den 23 augusti 1986, när sångarna på Rigaoperan sprang ut i scenkläder tillsammans med publiken för att vara med. Men det var många fler miljontals människor som tillsammans bildade en kedja från sydligaste Litauen, genom Lettland, till Estlands nordligaste del. Detta var en av världens största manifestationer för frihet som skett i vår tid. De folkliga protesterna i de baltiska länderna samlade så många människor, att ingen kunde förklara bort demonstranterna med att de var extremister eller fascister – ord som det sovjetiska styret utslungade mot alla demokratirörelser i en tradition som återkommer i dagens ryska diktatur. Uppslutningen förvandlade diktaturens legitimitet till ett korthus. Låt oss nu tillsammans i Europa, för världsfreden, slå tillbaka Putin och hans soldater så att Ukraina återigen får bli ett fritt land med ett fritt folk.
Mina vänner i Klaipeda känner fortfarande ett stort hot, när nu Putin gått in i Ukraina. Därför måste vi stödja dem i vårt närområde. Som en påminnelse kan nämnas att det bara är cirka 20 mil härifrån.
✅ TORSDAGENS SAMMANTRÄDE MED MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Vi kommer att fatta beslut om samråd för en detaljplan på fastigheten Lindblad 24. Syftet med planen är att pröva möjligheten att uppföra bebyggelse för parkering, bostäder, kontor och centrum. Det blir en förtätning inom befintlig bebyggelsestruktur.
Vi kommer att ta beslut om granskning av detaljplanen för Augerums-Ryd 1:18. Planområdet är beläget vid Silvervägen i Torskors. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra exploatering för verksamhetsmark i området. Vi ska också ta ställning till verksamhetsberättelsen för 2023. Trots det svåra ekonomiska läget i Sverige, har vi ett överskott på 1,3 miljoner kronor i nämnden. I Karlskrona har vi högkonjunktur när andra delar av Sverige har lågkonjunktur. Det finns också ett förslag till verksamhetsplan för planavdelningen för 2024.
✅ KARLSKRONAS SKÄRGÅRDSHAMNAR
Förslaget till hur skärgårdshamnarna ska utvecklas är nu framtaget och på torsdag fattar vi ett beslut. Den stora förändringen som skett under remissrundan är, att hamnen på Sanda blir en kombination av fiske- och fritidshamn som fiskarna önskade sig.
Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare
Moderaterna Karlskrona