10 mars, 2020

Mars – en månad fylld av årsmöten

Vi inledde med årsmötesförhandlingar där styrelsen för Ramdala/Sturkö moderatförening fick följande sammansättning

Ordförande: Carl-Göran Svensson, vice ordförande: Michael Thurbin, ledamöter: Charlotte André, Kerstin Johansson, Johan Åkesson, Marianne Ivarsson och Jan Westerberg.

Styrelsen för Jämjö moderatförening består av ordförande: Morgan Kullberg, vice ordförande: Gustav Nilsson samt ledamöterna: Karl-Gösta Svenson, Pia Walter, Henrik Persson, Peter Jörgensen Emma Johannesson och Lennart Ivarsson.

Till årsmötet hade vi bjudit in regionrådet Emma Stjärnlöf som informerade om Alliansens arbete i Region Blekinge.

Jag vill dela med mig av det uttalande som Föreningarna gemensamt har skrivit till media:

Uttalande antaget av Ramdala/Sturkö och Jämjö moderatföreningars årsmöte söndagen den 8 mars 2020.

 Alternativa boenden – ett måste för de äldre

Det krävs politiskt hantverk för att utveckla östra kommundelen

Östra kommundelen har en svag befolkningsutveckling i dag. Trots att det finns områden där befolkningen ökar, är det totalt en minskning.

När vi har studerat kommunens befolkningsutveckling är det framförallt Kristianopel och Jämjö församling som minskar i östra Blekinge.

Det finns de som har lämnat yrkeslivet och som har stora fastigheter med stora tomter. De vill kanske skaffa sig en mindre bostad, men hittar inget alternativ till boende om de ska bo kvar på sin hemort. Alternativet för dem är att flytta in till centrum i Karlskrona. De har sin umgängeskrets på sin nuvarande hemort och vill bo kvar där för att ha ett bra socialt liv även på äldre dagar.

En av orsakerna till detta är att det saknas planlagd tomtmark att bygga på. Kommunen har inte varit tillräckligt aktiv för att ta fram tomtmark. 2017 gör kommunen ett markbyte i Jämjö för att tillskapa fler bostäder. Tyvärr har inte arbetet påbörjats med att ta fram underlag för att bebyggelse ska kunna ske på denna mark. I olika dokument från kommunen står det att hela kommunen ska utvecklas, men det är en sanning med modifikation. Om östra kommundelen ska utvecklas positivt krävs det satsningar på bostäder.

En annan viktig fråga för att öka befolkningen och att barnfamiljer ska välja att bosätta sig i östra kommundelen är att Jändelskolan byggs om till ett kunskapscentrum. Detta har Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna lovat i sina budgetar och vallöften, men ingenting händer. Som vanligt när det gäller landsbygden har nuvarande minoritetsstyre bara vallöften men inga åtgärder, förutom att kommunen köpt in ett markområde för den framtida utbyggnaden.

Kommunen kan inte bara köpa in mark och sedan låta den ligga i träda, när det finns unga barnfamiljer och äldre som vill bo och verka i denna kommundel.

Moderatföreningarna i Ramdala/Sturkö och Jämjö kräver…

… att kommunen omgående startar upp planarbetet för inköpt mark, för att ny byggnation ska kunna ske i närtid.

… att projektering och byggnation av Jändelskolan påbörjas och att skolan är klar för inflyttning höstterminen 2021.

Uttalandet har skickats till media och får även avsluta det här måndagsbrevet.

Carl-Göran Svensson

vice gruppledare, Moderaterna i Karlskrona.