25 mars, 2020

Carl-Görans måndagsbrev

Måndagsbrev den 25 mars, 2020.

Det här kan vara den största katastrofen i modern tid, bortsett från krig. Människor blir sjuka och vården har svårt att klara av alla som drabbas av Coronaviruset. Allt från stora börsnoterade företag till din frisör får problem med ekonomin. Vi uppmanas att äta ute på restaurang eller beställa mat från dem. Allt detta är ju bra, men jag är rädd att det inte kommer att hjälpa långsiktigt.

Utan intäkter, är det många småföretagare som inte har den ekonomi som behövs för att driva verksamheten vidare under flera månader framöver.

Jag har varit kritisk mot att regeringen inte ger samma förutsättningar för de allra minsta småföretagarna. Det är de som står för stora delar av vår närservice och vårt välstånd. Det är bara att hoppas, att när det blir stora påtryckningar, så inser regeringen allvaret och att också dessa småföretagare får stöd.

Det finns de som anser att jag försöker göra politik av detta, men så är det inte. Jag anser att om ingen tar upp det här problemet, då finns det en risk att det blir ett gigantiskt problem. Vi lever i en demokrati och då har vi också rätt att uttala oss om alla samhällsproblem, oavsett politisk uppfattning. Vid senaste sammanträdet med krisledningsnämnden här i Karlskrona, föreslog vi moderater åtgärder för att lindra de ekonomiska effekterna.  Våra förslag omfattar olika företagsverksamheter inom livsmedelssektorn, som till exempel caféer och restauranger mm. Detta gjorde vi i bred politisk anda. Ibland är det de små åtgärderna som kan lösa de stora problemen.

Följande är exempel på åtgärder:

  • Den årliga avgiften för torgtaxa och uteserveringar bör slopas för 2020.
  • Vi vill frysa debiteringar för årliga kontroll- och tillsynsavgifter inom miljötillsyn, livsmedelskontroll och alkoholtillstånd för berörda näringar under innevarande år.
  • Möjligheterna att korta betaltiden till kommunens leverantörer är en åtgärd som bör vidtas.
  • Uteserveringarna ska få öppna tidigare.

Vi behöver underlätta för kommunens företagare och därför är vi moderater beredda att fatta de beslut som behövs.

Vi måste göra vad vi kan med riktade krisinsatser för drabbade och berörda näringsgrenar. Kommunen har redan börjat titta på åtgärder och tillsätter nu en insatsgrupp. Det välkomnar vi.

I kommunen finns verksamheter som är viktiga för att samhällets funktioner ska fungera. Alla som jobbar med detta, i den kommunala verksamheten, gör en stor insats för att minska spridningen av viruset.

Om alla hjälps åt så kanske vi lyckas med att stoppa smittan.

Vi moderater har ställt in alla våra medlemsaktiviteter. Vi närvarar bara i de möten och aktiviteter som behöver hållas för att minska smittspridningen.

Carl-Göran Svensson

vice gruppledare, Moderaterna i Karlskrona.