25 mars, 2020

Jan Lennartsson skriver om:

Debattartikel i BLT den 23 mars.
https://www.blt.se/debatt/regeringen-sviker-smaforetagen/?fbclid=IwAR3rGzFL5itLiMUGTTDARufbmryxkSKYmcoiTd_CnhO3ZWgEVyVOvSdSNCY
Den bistra sanningen är att regeringen sviker småföretagen, anser Jan Lennartsson.
I kristider behövs politiskt ledarskap och samling över partigränserna. Nyligen presenterade fyra representanter från ”Januaripartierna” vad som likt ett mantra presenterades som ”kraftfulla paket”.
Vid första anblick lät det både bra och kraftfullt. När Sverige stannar så ska alla med. Regeringen tar sitt ansvar och inför ett system för korttidspermittering. Under en begränsad period kan arbetsgivaren låta anställda gå ner i arbetstid samtidigt som staten ger ekonomiskt stöd. Detta ger många företag i utsatta branscher en möjlighet att snabbt minska kostnaderna, innan det är för sent.
Så var det tänkt.
Men den bistra sanningen är att regeringen sviker småföretagen. De finns i förslaget flera märkliga undantag: Egenföretagare, ägare och anställda som tillhör arbetsgivarens familj inkluderas inte av ersättningen. Dessutom drabbar förslaget också alla timanställda.
Tråkigt att konstatera att den S-ledda regeringen utelämnar en väldigt stor grupp entreprenörer i samhället. Det kollektivistiska tänket är djupt inrotat och det storskaliga och fackliga perspektivet går som en röd tråd genom synen på företagande. Men ännu märkligare är att Liberalerna och Centerpartiet som utmålar sig för att värna småföretagare backar upp ett sådant förslag.
Nu lämnas en miljoner människor utanför detta system. Här finns många hjältar som sliter hårt och bidrar till ett levande näringsliv. När krisen kommer och samhället stänger ner får de inte vara med och dela på ”kraftfulla paket”.
Gör om och gör rätt för Sveriges skull.