27 mars, 2020

Senaste nytt från Camilla

Karlskrona fredagen den 27 mars, 2020.

När jag skriver detta har det dessutom blivit känt att vi har en allmän smittspridning i Karlskrona och vi har fått ett första dödsfall. Men jag vill ända passa på att berätta om vårt politiska arbete.

Jag som gruppledare har sedan ett par veckor tillbaka begärt att vi ska få löpande information till krisledningsnämnden och att krisledningsnämnden aktiveras så att vi snabbt kan fatta beslut om nödvändiga åtgärder. Krisledningsnämnden är ännu inte aktiverad.

Gymnasieskolan gör ett fantastiskt arbete och på en dag ställde de om till ett helt nytt arbetssätt. Nu får våra gymnasieungdomar digital undervisning på distans. Jag har själv möjlighet att följa lite vid sidan av. Lärarna tar närvaro vid varje lektion, de har grupparbete som vanligt och jag fick själv vara med på ett digitalt utvecklingssamtal. Tänk vad enkelt det är att vara digital, och så många möjligheter detta innebär. Jag är imponerad!

Tyvärr kallade styret till presskonferens i onsdags för att för andra gången presentera vad de vill göra med de 34 välfärdsmiljonerna! Detta trots att kommunstyrelsen redan har fattat beslut om hur pengarna ska fördelas. Moderaterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är nämligen överens.  Pengarna ska användas till bland annat skola och trygghetsskapande åtgärder, och andra nödvändiga satsningar för välfärden i Karlskrona. På grund av detta avböjde Moderaterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna i går till gruppledaröverläggningar gällande välfärdspengarna. Kommunstyrelsen har redan fattat beslut om välfärdspengarna, och det finns en majoritet för hur dessa pengar ska fördelas.

Nu tittar kommunen på alternativa vägar för hur möten framåt ska kunna hållas digitalt. Samtidigt drar vi ner på antalet ledamöter till nästa kommunfullmäktige, enligt kvittningssystemet. Det betyder att vi blir 39 ledamöter istället för 75.

Det viktigaste just nu är att minska smittspridningen, så att inte ytterligare begränsningar i vardagen behöver införas. Att våra gymnasieungdomar behöver stanna hemma för att minska smittspridning och skydda våra äldre är en stor uppoffring och inskränkning i deras vardag. Jag känner att det finns ett stort ansvarstagande hos våra kommuninvånare, och jag är stolt över att vi tillsammans kämpar och hjälper varandra.

Vi fokuserar inte enbart på att minska smittspridningen. Det krävs också handlingskraft för att stötta våra lokala företag som har det riktigt tufft just nu. Vi moderater spelar in förslag dagligen har tydligt sagt att vi är beredda att fatta de beslut som krävs, gärna så fort som möjligt. Nu behövs det handlingskraft och stödpaket till våra lokala företag. Vi från oppositionen är redo att fatta beslut, och våra armar har varit uppkavlade sedan lång tid tillbaka.

Camilla