5 juni, 2019

Carl-Görans måndagsbrev den 4 juni

Måndagsbrev den 4 juni 2019

En stark budget för Karlskronas välfärd

I måndags presenterade vi moderater vårt budgetförslag för 2020, med planer för 2021 och 2022. Den stora satsningen har vi lagt på skolan, där vi skjuter till 22, 3 miljoner kronor under de kommande tre åren.

Vi har satt välfärden i centrum och satsar därför på kunskapsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden. Tillsammans får de tre nämnderna 28, 8 miljoner kronor mer än vad styret har lagt i sin budget.

Vi moderater anser att minoritetsstyret har misslyckats med sitt budgetförslag, eftersom de inte visar någon satsning på unga och äldre medborgare. I vårt budgetförslag syns det tydligt att vi vill stärka välfärden. Vi vet också att en kommun som har bra skolor, blir attraktiv för inflyttning.

Karlskrona kommuns ekonomi är ansträngd och det krävs en effektivare organisation, för att vi ska kunna använda våra skattepengar på bästa sätt.

Moderaternas satsningar i budgetförslaget för 2020, kan sammanfattas så här:

Skolan

Vi satsar 22,3 miljoner kronor mer på skolan, än vad minoritetsstyret gör.

De miljonerna fördelar vi så här:

17,3 miljoner kronor till en trygg skola med focus på kunskap.

2 miljoner kronor på en förbättrad skolmiljö.

3 miljoner kronor på förbättrad elevhälsa.

Socialen

Vi ökar på med 2,5 miljoner kronor till socialen som vi fördelar så här:

1,5 miljoner kronor på förebyggande arbete mot våld i nära relationer.

1 miljon kronor på förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Äldrenämnden

4 miljoner kronor för personalbefrämjande åtgärder.

Totalt satsar vi 28,8 miljoner kronor mer på välfärden, än vad minoritetsstyret gör i sitt budgetförslag.

Den satsningen gör oss moderater både stolta och glada, eftersom vi vet att pengarna kommer att göra stor nytta bland våra yngre och äldre invånare.

Den 18 juni hålls kommunfullmäktiges sista sammanträde innan sommaruppehållet. Då kommer samtliga partiers budgetförslag att presenteras och ett av dessa kommer att klubbas igenom.

Till dess önskar jag er en trevlig nationaldag och helg!

Carl-Göran Svensson

Vice gruppledare för Moderaterna i Karlskrona