26 augusti, 2019

Ett lyckat studiebesök i en framgångsrik kommun

MÅNDAGSBREV DEN 26 AUGUSTI

Ett givande studiebesök

Förra veckan besökte jag Linköpings kommun, tillsammans med en del av kommunens fastighetsägare och tjänstemän i kommunen. Det var imponerande att lyssna på vilken resa Linköping har gjort för att utveckla kommunen. Där dras inga ärenden i långbänk.

2010 tog de beslut om att bygga Vallastaden, några kilometer från centrum. Det var planerat för 450 lägenheter i första etappen, men det blev cirka 1 000. De arrangerade även en bomässa där under 2018.

På mindre än åtta år lyckades de skapa en helt ny stadsdel. Vi har mycket att lära av deras processer när det gäller byggnation. Det framgick även att det fanns en stor vilja bland politiker och byggherrar för att bygga nytt.

Jag förstår att Linköping har vunnit tävlingen Årets Stadskärna ett antal gånger.

På deras hemsida kan man lösa följande:

”Vallastaden gick från idé till färdig stadsdel på bara sex år. Det är en kort tidsperiod men tack vare stor handlingskraft och modiga aktörer genomförde Linköping det många trodde var omöjligt.

På denna länk kan du studera hur de gjorde:  https://www.vallastaden2017.se/kunskap/tidslinje”

Frihet i Baltstaterna

Den 23 augusti var det 30 år sedan det hölls en manifestation i de baltiska staterna. Det var en manifestation som bidrog till att de olika länderna blev självständiga från Sovjetunionen 1991. Två miljoner människor fattade varandras händer och bildade en 60 mil lång mänsklig kedja, genom Estland, Lettland och Litauen.

Människor runt om i världen hade svårt att förstå deras situation. När jag besökte dem i början på 1990-talet, i samband med ett demokratiprojekt, fick jag höra deras historia. Det var då jag förstod hur de kämpade för sina demokratiska rättigheter.

I dag är Baltstaterna ett utvecklat område, men människorna där känner fortfarande oro för stormakten i öst. Tack familjen Jurate Kavaliauskine för er insats och er vänskap. När ni stod där på gator och torg, minns jag hur vi satt hos Sigurd R Pettersson här hemma i Karlskrona och lyssnade på en raspig radiokanal, vilken var informationen ut till världen.

Efter en tid började måndagsmöten arrangeras på Klaipedaplatsen i Karlskrona. Syftet var att ge stöd åt frihetskämparna i de Baltiska staterna. Vi samlades klockan tolv varje måndag och det hölls korta appeller av lokala politiker och frihetskämpar från Karlskrona. Emellanåt kom det också besökare från Stockholm.

I september 1991 blev Lettland, Estland och Litauen återigen fria stater. Det var efter Sovjetunionens kollaps i augusti samma år.  Jag vill påstå, att med deras manifestationer i Baltländerna och våra här hemma i Sverige och i övriga västvärlden, segrade vi gemensamt över kommunistaten Sovjetunionen. Därav kunde fria stater uppstå.

Nu lider sommaren mot sitt slut och vi är på väg in i höstarbetet.

För mig som driver ett lantbruk, har det varit lagom med sol och regn. Jag är  nöjd med årets spannmålsskörd och tröskningen avslutades i strålande solsken.

Nu tar vi nya tag inför höstens politiska arbete och ni kommer även i fortsättningen att få ett måndagsbrev från mig, då och då.

Hälsningar

Carl-Göran Svensson, vice gruppledare, Moderaterna, Karlskrona.