21 juli, 2022

Gör Karlskrona stortorg attraktivt med paviljonger

Kung Karl XI står inte längre lika ensam på vårt mäktiga stortorg i Karlskrona. När gräsplätten med blommor byttes ut mot granit och stensättning fanns det tveksamma röster. Men med facit i hand så blev resultatet lyckat.

Kungens platå har blivit en plats där människor träffas, stannar till och slår sig ner på trappstegen. Om ordningen av stortorget är alltså positiv och viktigt för stadens utveckling men för den saken kan inte kommunen slå sig till ro. Nu behöver vi ta nästa steg.

Hela torget behöver fyllas med olika aktiviteter som gör att det känns lite mindre ödsligt och mera trivsamt. Vi föreslår därför att kommunen investerar i fasta paviljonger för mindre försäljningsställen. Här kan lokala caféer och restauranger flytta in på torget under sommarmånaderna, ungefär som det ser i många mysiga städer utomlands. Utgångspunkten är givetvis att byggnaderna håller hög arkitektonisk nivå.

I Kungsträdgården i Stockholm finns ett sådant koncept idag, som kan vara värt att utvärdera om det kan appliceras i vår stad. Detta skulle innebära en förlängning av Klaipedaplatsen söder ut. När länsstyrelsen svarade på kommunens ”Strategi för Karlskrona” öppnade de upp för sådana tankar.

Förutom paviljonger har vi fyra förslag till:

  • Utöka ytan för torgförsäljning. Bjud exempelvis in Rekoringarna till centrum vilket bidrar till ökad försäljning av lokalproducerad mat.
  • Placera kommunens isbana på torget. Vi moderater har lagt fram ett förslag till kommunfullmäktige om en isbana på Stortorget.
  • Belys fasader kring Stortorget. Genom att ljussätta Fredrikskyrkan och Rådhuset får Karlskronabor och besökare en njutbar upplevelse även kvällstid.
  • Bygg lekplatser i stadskärnan. Gör det intressantare för barnfamiljer att att besöka staden. Plats för lek kan med fördel planeras i anslutning till torget, exempelvis på gågator som Ronnebygatan eller Borgmästaregatan.

Ett viktigt skäl till att vitalisera stortorget är de förändringar som påverkar hur vi besöker våra stadskärnor. Som bekant har e-handeln tagit mark och nu krävs det andra incitament för att skapa attraktionskraft. Det handlar om att erbjuda trivsam miljö, brett kulturutbud och intressanta upplevelser. Världsarvet är en fin grund att bygga på.

 

Carl-Göran Svensson (m)

Jan Lennartsson (m)