16 december, 2020

En isbana skapar puls i centrum

Karlskrona den 16 december, 2020.

MOTION                                  

För att göra Karlskrona till en ännu attraktivare kommun behövs satsningar på nya aktiviteter året runt. Det ska vara aktiviteter som kan utövas spontant, utan höga kostnader eller medlemskap. Det ska också vara aktiviteter som lockar inte bara kommunens invånare utan även människor från andra platser.

En isbana på en central plats i Karlskrona, ska vara årligen återkommande som en vinteraktivitet. Syftet ska vara att locka både invånare och besökare till spontan aktivitet, umgänge och nöje under ordnade former.

En sådan attraktion blir också ett dragmedel för det lokala näringslivet. Med stor sannolikhet kombineras ett besök på isbanan med till exempel shopping och restaurangbesök vilket genererar intäkter till kommunen.

Vi moderater ser ett behov av att locka människor till centrum. Att som kommun kunna erbjuda något som grannkommunerna inte kan, är därför av stor betydelse.

Med en isbana som förläggs i Karlskronas centrum under vintermånaderna, får Karlskrona en attraktion som i dagsläget saknar konkurrens från närliggande kommuner.

För att isbanan ska kunna besökas och användas spontant, behöver uthyrning av skridskor kunna erbjudas. Detta ger det lokala föreningslivet möjligheter till extra inkomster.

Under den nu pågående pandemin kan vi inte resa och flytta på oss mellan olika geografiska platser. Med stor sannolikhet kommer våra beteendemönster att förändras även framöver när Coronapandemin är över. Därför behöver vi som kommun se över vad vi kan göra på hemmaplan för att erbjuda våra kommuninvånare lokala aktiviteter.

Vi moderater tror att den lokala besöksnäringen blir ännu viktigare i framtiden. Till exempel anser vi att kommunen behöver satsa på och erbjuda upplevelser och aktiviteter som kan utövas på hemorten. Att anlägga en konstisbana i centrala Karlskrona är ett första steg i att göra invånarnas vardag lite roligare under de mörka vintermånaderna.

Vi moderater föreslår att…

…en konstisbana byggs i Karlskrona centrum.

…drift- och servicenämnden ges i uppdrag att projektera för en konstisbana, samt ta fram nödvändigt underlag.

Partimotion för Moderaterna i Karlskrona,

Camilla Brunsberg (M) gruppledare.