4 maj, 2017

Engblom (M) drev igenom flaggdag för veteraner

Riksdagsledamot Annicka Engblom (M) från Blekinge har länge motionerat och kämpat för att Veterandagen den 29 maj ska bli allmän flaggdag. Detta har nu gett resultat, då ett moderat initiativ i riksdagens konstitutionsutskott vid onsdagens omröstning fick stöd av nästan samtliga riksdagspartier. Endast (V) röstade emot.

 Veterandagen syftar till att hedra personal som deltar eller har deltagit i nationella eller internationella militära operationer och att högtidlighålla minnet av stupade och omkomna. Sverige har en lång tradition av att bidra till fred och säkerhet i vår omvärld.

Sedan år 2008 högtidlighålls den 29 maj som veterandag inom Försvarsmakten. Sedan år 2011 har veterandagen statsceremoniell status, vilket garanterar att den regelbundet firas på samma datum varje år. De ceremonier som anordnas under veterandagen samordnas av Försvarsmakten men deltar gör även representanter från ideella veteranorganisationer, riksdagsrepresentanter, andra statliga myndigheter och representanter för kungafamiljen och regeringen.

  • Den svenska flaggan utgör en samlande symbol för oss i Sverige. Den är en symbol för det som vi står för i vårt samhälle – frihet, demokrati, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och tryckfrihet. Genom sina insatser i Sveriges namn försvarar våra veteraner dessa så viktiga värden runt om i världen, många gånger med livet som yttersta insats, säger Annicka Engblom (M)
  • Flaggdagen möjliggör för fler att hedra våra veteraner den 29 maj, även om man just då inte råkar befinna sig vid ett veteranmoment. Den kan också bidra till att öka kunskapen hos befolkningen om veteranernas viktiga insatser. Men allra viktigast utgör flaggdagen ett erkännande för veteranerna, deras insatser och en möjlighet för oss alla att visa dem den uppskattning och heder som de är så väl värda., avslutar riksdagsledamot Annicka Engblom (M).