5 maj, 2017

Nyhetsbrev från Camilla Brunsberg- Moderaternas budget utifrån Karlskronas perspektiv

För många innebär dagens högkonjunktur att man får mer pengar att röra sig med. Detta är normalt ett tillfälle då möjligheterna för de med små jobbchanser ökar och fler kan ta det första steget in på arbetsmarknaden. Istället står nu de svagare grupperna längre bort från arbetsmarknaden än tidigare och allt större grupper ställs utanför välståndsökningen. Det nya utanförskapet med ett ökande bidragsberoende och arbetslöshet riskerar att gå i arv idag. Bortom tillväxtsiffrorna döljer sig ett nytt utanförskap som drar isär samhället.

Detta har också blivit påtagligt för invånare i Karlskrona, med kraftiga skattehöjningar både på riksnivå och lokalt, samtidigt som bidragsberoende ökar och det görs kraftiga nedskärningar i skola, socialtjänst och på de funktionsnedsatta i Karlskrona.

130 områden finns i Sverige där inte ens hälften går till jobbet eller försörjer sig. Två av dessa områden finns i Karlskrona och 750 hushåll är idag beroende av försörjningsstöd i vår kommun. När det saknas arbetskraft på företagen, i kommunerna och inom sjukvården kan det inte vara en acceptabel utveckling att allt fler står utanför arbetsmarknaden, att bidragen byggs ut och att allt färre jobbar.

Från mitten av 70-talet har sysselsättningsgraden varit lägre hos utrikesfödda än hos inrikesfödda. I takt med att de utrikesfödd i Sverige blir allt fler, har också påverkan och betydelsen av denna jobbklyfta vuxit. Sedan finanskrisen har tudelningen på arbetsmarknaden ytterligare ökat. Personer med utrikesfödd barkgrund utgör en femtedel av befolkningen, men hälften av de arbetslösa, och majoriteten av de med försörjningsstöd.

Med detta som bakgrund presenterade vi moderater i går vår budget ”Hela Sverige ska jobba” på riksnivå med ett brett reformpaket, med en bred skattelättnad för alla som arbetar och en bred bidragsreform i fyra delar. Syftet med denna strukturreform är att det ska vara mer lönsamt att jobba, starta företag, driva företag och anställa än att leva på bidrag. Jobbklyftan mellan utrikesfödda och inrikesfödda ska halveras och det ska skapas 500 000 fler jobb i Sverige.

Den stora skattesänkningen berör 87 000 personer i Blekinge, och innebär en skattelättnad om 500 kronor i månaden för till exempel lärare, elektriker eller busschaufför.

Bidragsreform består av flera delar där jag vill nämna några som direkt påverkar kommunen:

– Aktivitetskraven ska öka i försörjningsstödet. Fler arbetslösa får idag försörjningsstöd, och försörjningsstödet har blivit en lånvarig försörjning. Socialtjänstlagen måste skärpas, krav på aktivitet och jobbsökande måste ske och möjligheterna till sanktioner finnas. Det ska finnas krav på att söka jobb i hela Sverige. Den som haft försörjningsstöd i 3 månader, men kan arbeta, ska delta i samhällsnyttiga insatser inom kommunen.

– Det ska införa ett bidragstak i försörjningsstöd och etableringsersättning. En trebarnsfamilj kan få nästan 30 000 kronor i bidrag. Ingen som kan jobba ska tjäna mer på bidrag än arbete. Bidragen staplas på varandra och bidragsinkomsten blir så hög att steget in på arbetsmarknaden uteblir eller försenas. Bidragstaket ska omfatta personer med etableringsersättning eller försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl.

– Kvalificering till bidrag ska ske genom arbete, genom att vara svenskt medborgare och bosatt i Sverige, eller genom permanent bosättning. Att omedelbart och automatiskt få tillgång till hela det svenska socialförsäkringssystemet riskerar att minska drivkraften att arbete och legitimiteten i bidragssystemet ifrågasätts. När man kommer till Sverige ska man få en grundläggande och generell trygghet och välfärd, men först genom arbete, medborgarskap eller permanent bosättning i Sverige får man full tillgång till det svenska välfärdssystemet.

Andra delar i budgeten som påverkar oss i Karlskrona är 80 fler poliser till Blekinge. Detta är en fråga som vi moderater har drivit hårt lokalt här i Karlskrona, och vi ser fram emot att detta ska kunna bli verklighet. Moderaterna har drivit regeringen framför sig i frågan, och nu finns det ett stöd i riksdagen även hos den handlingsförlamade regeringen om att det behövs fler poliser i Blekinge.

Moderaterna satsar ytterligare 8,5 miljarder på försvaret. Varje satsning på försvaret är positivt för Blekinges del. Moderaterna har drivit regeringen framför sig i förhandlingarna både förra året, som ledde till en ramförstärkning om 10,2 mdr kr, samt det tillskott som nu görs i vårbudgeten om 500 mkr plus den extra satsningen på uppbyggnaden av totalförsvaret om 75 mkr. Blekinge utgör en strategiskt viktig del av landet med en huvudmarinbas, en incidentflygflottilj, en helikopterdivision, ett fartygsvarv samt geografisk närhet till den starka ryska flottbasen i Baltijsk.

Väl mött och vi ska med stolthet kampanja tillsammans. Budgeten innehåller viktiga delar för oss i Karlskrona. Jag hoppas att vi ses på vår förbundsstämma nu på lördag och att det blir många härliga debatter om våra moderata kärnfrågor.

Läs gärna Sydöstan och BLT´s artiklar

Camilla Brunsberg, oppositionsråd och gruppledare för moderaterna