12 april, 2017

Nyhetsbrev från Camilla Brunsberg

Försäljningar, besparingar och avgiftshöjningar.

Bästa moderatmedlem

Här kommer en sammanfattning av kommunstyrelsesammanträde under tisdagen. Vi har klubbat detaljplan och fattat beslut om byte av mark för att få fler bostäder i Jämjö. Eftersom bostadsbyggandet och Karlskronas attraktionskraft är viktigt för oss moderater i Karlskrona, är detta en fråga som vi alltid har högt på vår agenda. Vi har också fått bifall på vår moderata motion om tobaksfria skolgårdar och tobaksfri skoltid. Däremot är vi moderater mindre nöjda med hur socialdemokraterna hanterar kommunens verksamheter.

Försäljningar av äldreboenden istället för hyresfastigheter
Ännu en vecka med socialdemokratiskt styre i Karlskrona har lett till att kommunen nu ska prioritera att sälja äldreboenden istället för att sälja hyresfastigheter. Syftet med att sälja fastigheter är att kommunen ska ha råd att finansiera byggnation av hyresfastigheter i Karlskronahems regi. För oss moderater är självklart att prioritera kommunens kärnverksamhet, och vi anser inte att det är rätt att sälja äldreboenden för hundratals miljoner för att Karlskronahem ska ha råd att bygga hyresfastigheter. Vi vill prioritera vår kärnverksamhet, och har därför begärt att det är hyresfastigheter som ska säljas i första hand.

Det finns ett brett stöd från samtliga oppositionspartier representerade i Kommunstyrelsen för att i första hand sälja hyresfastigheter. Trots detta väljer socialdemokraterna, med stöd av liberalerna och centerpartiet, att prioritera att sälja äldreboenden.

 

Ytterligare besparingar på skolan
Socialdemokraterna sköter inte skolan, det har de aldrig gjort i Karlskrona kommun. Det som förvånar oss moderater är att de missköter skolan med stöd av liberaler och centerpartister.

Grundskolan ligger nu 6 procent under rikssnittet när det gäller finansiering, och andelen barn som går ut skolan med godkända betyg minskar för första gången på flera år. Eftersom vi moderater inte accepterar det socialdemokratiskt ledda styrets besparingar på skolan blir vi inte förvånade när skolan nu prognositerar ett underskott om 15 miljoner kronor. Vi anser att besparingar på skolan är orimligt. Vi ser redan idag att skolan i Karlskrona brister i sitt uppdrag med att ge barn och unga förutsättningar för en likvärdig skolgång, där varje enskild elev ska få förutsättningar att fullt ut utvecklas efter sin egen förmåga, och där grundskolans uppgift är att säkerställa att alla barn får förutsättningar att lämna skolan med godkända betyg. Vi har begärt att få fram en konsekvensbeskrivning kring hur besparingarna motsvarande totalt 24 miljoner kronor påverkar skolan, funktionsnedsatta och socialförvaltningen. Vi fick stöd av samtliga oppositionspartier men det S-ledda styret vill inte ha någon konsekvensbeskrivning. De är istället fokuserade på att höja skatter och avgifter.

Avgiftshöjningar om 6 procent på renhållningstaxan
Som ett led i skattehöjningar och avgiftshöjningar väljer socialdemokraterna nu att gå fram med en avgiftshöjning om 6 procent på renhållningstaxan. Vi moderater säger nej till detta. Det finns ingen anledning att höja avgifterna med sex procent bara för att renhållningen har flyttat över från förvaltning till bolag. Dessutom är det anmärkningsvärt att socialdemokraterna utan problem lägger ut 70 miljoner kronor i besparingar på välfärden i Karlskrona när man samtidigt väljer att först höja skatten med 59 öre, och nu väljer att höja avgiften för renhållning med 6 procent. Det är dock inte förvånande att en avgiftshöjning som innebär ökade intäkter om 3 miljoner kronor slinker igenom så lätt med socialdemokraterna vid rodret.

Avslutning
Vi moderater står upp för att våra kommuninvånare ska få en bra service, med en skola i toppklass och att kommunen ska fortsätta utvecklas med fokus på attraktionskraft. Därför är det viktigt för oss att säga nej till socialdemokratiskt dåliga förslag som påverkar våra kommuninvånare negativt. Det är förvånande att våra Allianskompisar så lätt viker ner sig för klassisk socialdemokratisk politik. Nu är det dags att även det S-ledda styret fokuserar på ökat bostadsbyggande, Karlskronas attraktionskraft och en skola med hög kvalité. Karlskrona behöver kraftsamling kring attraktionskraft, utveckling, skola, en hög kvalité i välfärden och fokus på våra medborgare.

Camilla Brunsberg, gruppledare för moderaterna i Karlskrona