25 juli, 2022

Sigrid Johanssons viktigaste fråga.

Viktigt med det egna valet

Vi M-politiker i äldrenämnden vill att äldreomsorg och äldrevård inom Karlskrona kommun skall hålla hög standard med engagerad personal som har adekvat utbildning. Den som erhåller omsorgen skall själv kunna välja vårdgivare (privat eller kommunal) och omsorgen skall baseras på vårdtagarens delaktighet. Vi vill prioritera personalkontinuiteten och införa krav på att den som arbetar i äldreomsorgen skall kunna svenska. Moderaterna vill också arbeta för att öka såväl läkartjänster som sjukskötersketjänster i hemtjänsten och på omsorgsboenden.