27 juli, 2022

Gustav Nilssons viktigaste fråga.

Arbete istället för bidrag

Bidragsberoendet måste minska och fler behöver arbeta och betala skatt så att välfärden stärks.

Kompetensbristen är ett av de största tillväxthindren för många företag. Samtidigt finns ett växande utanförskap och en brist på kompetens inom många områden.

Därför måste vi se till att det blir fler lärlingsplatser. Då får lärlingar komma ut i den praktiska verkligheten för att lära sig ett yrke och få fullvärdiga yrkeskunskaper.