24 februari, 2022

Höga hastigheter vid skolor måste åtgärdas

Karlskrona den 21 februari, 2022.

PRESSMEDDELANDE

 

Hastighetsreglerna utanför förskolor och skolor i Karlskrona kommun varierar. På vissa håll är hastigheterna så höga att de utgör en fara för barn och vuxna. Nu kräver Moderaternas Carl-Göran Svensson, en översyn för att öka trafiksäkerheten.

Carl-Göran Svensson, moderat kommunfullmäktigeledamot i Karlskrona, har lämnat in en motion till kommunfullmäktige angående trafiksituationen vid kommunens förskolor och grundskolor.

Vid besök utanför en del av kommunens förskolor har Carl-Göran Svensson konstaterat att hastigheterna varierar utanför förskolorna. Skillnaderna är inte acceptabla eftersom vissa områden utgör en ökad trafikfara för både barn och vuxna.

  • Utvecklingen i vårt samhälle har förändrats idag, det är många föräldrar som kör sina barn till förskolan i samband med att man kör till arbetet. Det innebär mer trafik utanför våra förskolor och då är det viktigt med en trafiksäker miljö, säger Carl-Göran Svenson.

Att det finns skillnader i trafiksäkerheten, beroende på var förskolor och skolor är placerade, är inte acceptabelt, anser Carl-Göran Svensson. Han kräver därför att kommunfullmäktige snarast beslutar om nya hastighetsregler utanför förskolor och skolor för en ökad trafiksäkerhet.

  • Det här är en motion som måste hanteras omgående. Vi ska inte ha hastigheter som utgör en fara utanför förskolor och skolor, säger Carl-Göran Svensson.

Kontakt

Carl-Göran Svensson

Vice gruppledare Moderaterna i Karlskrona

Carl-goran.svensson@moderaterna.se

Mobil 0708-44 19 00