27 augusti, 2018

Krafttag mot mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett uttryck för den mest extrema formen av kvinnoförtryck, det handlar om allvarlig brottslighet och våldet är ett omfattande samhällsproblem. Det behövs krafttag för att öka kvinnors trygghet och säkerställa att polisen utreder alla brott där kvinnor utsätts för våld och hot.

Vi moderater har presenterat samlade åtgärder för att ta krafttag mot mäns våld mot kvinnor. Brottsoffren behöver bättre skydd, bland annat genom skärpta straff, obligatorisk häktning för personer misstänkta för grov kvinnofridskränkning, och utvisning i fler fall.

Värderingar som gäller utifrån svensk lag ska upprätthållas och värnas – utan kompromisser. Moderaterna i Karlskrona kräver nolltolerans mot alla former av våld och förtryck i vår kommun. För att öka tryggheten för våldsutsatta kvinnor, vill vi ha följande lokala insatser:

● Socialförvaltningen måste få i uppdrag att jobba förebyggande mot våld i nära relationer.

● Ett förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck ska införas i Karlskrona kommun.

● Vi kommer att införa huskurage inom allmännyttan, och även arbeta för att privata bostadsbolag ska ansluta sig.

● En kvinnofridssamordnare ska finnas i Karlskrona kommun.

● Kvinnojouren ska få tillräckliga och behovsprövade resurser utöver den garanterade finansieringen, så att deras arbete kan fungera fullt ut.

● Vi kommer införa integrationsplikt med obligatorisk utbildning i samhällsorientering, med utökad undervisning i värderingar utifrån vår svenska lagstiftning.

● Övergrepp i kommunens verksamheter måste alltid polisanmälas.

● Gärningsmannen ska flytta – inte brottsoffret.

Moderaterna i Karlskrona tar ställning mot våld mot kvinnor.

Rättigheter, skyldigheter, möjligheter. Lika för alla.