28 januari, 2020

Måndagsbrev den 27 januari

Ett utskott utan beslut

I dag tisdag, hade vi ett nytt sammanträde i hållbarhetsutskottet. Utskottets syfte är att lösa hållbarhetsfrågor i Karlskrona kommun.  Hittills har vi haft två sammanträden, med bland annat föredragningar om vätgas i Kronobergs län, information om fisket i Östersjön samt giftfri miljö.

Jag tycker att frågorna har varit intressanta och tjänstepersonerna har gjort bra föredragningar.

Men det finns fortfarande ett antal beslut som inte är fattade när det handlar om ett hållbart Karlskrona.

Det verkar som att minoritetsstyret inte har någon politisk agenda för den sortens frågor. Och finns det inga förslag till beslut, då blir det ju svårt att fatta några beslut.

Hittills har vi bara haft föredragningar inom olika ämnen och om vi inte bara ska vara en diskussionsklubb under kommunstyrelsen, så är det dags att presentera beslutsärenden. Annars löser vi inte hållbarhetsfrågorna.

Våldet bereder ut sig

Sverige har stora problem. De två regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, verkar inte lyckas lösa de viktigaste problemen som vårt land står inför nu.

Centerpartiet och Liberalerna, som är stödpartier till regeringen, har med Januariavtalet inte fått ordning på tryggheten i vårt land.

Varje dag ser vi hur skjutningar och bomber ökar i samhället. Så ser det ut i så gott som hela landet. Sverige förtjänar en bättre regering, en som tar kommando över situationen. Medlemmar i ligor och kriminella nätverk, ja alla brottslingar ska förpassas till fängelse. När det gäller utländska medborgare, så ska de utvisas från Sverige. Men det är här som den nuvarande regeringen visar en svaghet, vilket skapar en fortsatt otrygghet.

Välfärden måste stärkas

Vi måste också tillbaka till de centrala frågorna, som handlar om vårdplatser, tillgång till bra utbildning och frånvaron av rån och bomber.

I Sveriges riksdag finns det nu ett förslag från Moderaterna, om att öka anslagen till välfärden med 7,5 miljarder kronor. Förlaget kommer med största sannolikhet att beslutas av riksdagen, med stöd från Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Den här ändringsbudgeten, är full finansierad genom att friåret inte genomförs, samt att Centerpartiets ingångsavdrag ställs in. Bedömningen är att ingångsavdraget, har en begränsad effekt, genom att arbetsgivaravgifter slopas för människor som erbjuds jobb efter att ha varit arbetslösa en längre tid.

Jag hoppas verkligen att Moderaterna lyckas städa upp efter regeringens alla misstag. Med stöd av Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, ser det ut som att räddningspaketet kan bli verklighet och då får våra invånare den trygghet och välfärd som de behöver och förtjänar.

Carl-Göran Svensson

vice gruppledare, Moderaterna i Karlskrona.