21 januari, 2020

Senaste nytt från kommunstyrelsen

Här kommer en kort sammanfattning från dagens kommunstyrelse. Vi har i dag fattat beslut om att anställa vår nya kommunikationschef. Hon heter Anna Lindblad och kommer närmast från Kustbevakningen. Vi hälsar henne varmt välkommen till Karlskrona kommun.

Vi moderater är positiva till medborgarförslaget om en Pulsanläggning i Karlskrona.  Vi yrkade därför på återremiss för att få fram ett kostnadsförslag, vilket vi också fick igenom av en enig Kommunstyrelse.

Nya riktlinjer för investeringar behandlades, vilket var välkommet.  Som det ser ut i dag, är ofta beslutsunderlagen undermåliga och genomförandegraden ligger på mindre än 50 procent. Detta har vi Moderater varit starkt kritiska till under lång tid. Vi har varit pådrivande i ärendet och därför välkomnar vi nu nya riktlinjer. Det är dags att öka farten och genomföra beslutade investeringar i Karlskrona.

Vi moderater är öppna för att bifalla andra partiers motioner men idag sa vi tvärt nej till Vänsterpartiets motion om att Karlskrona kommun ska betala ut förebyggande sjukpenning. Vilket märkligt förslag! Det är helt orimligt att betala ut sjukpenning i förebyggande syfte för den som visar tydliga tecken på att bli långvarigt sjuk. Vad ger det för signaler och vad får vi då för samhälle?

Vi är också tveksamma till Sverigedemokraternas motion om återvändarverksamhet. Den går i korthet ut på att kommunen ska ansöka om statliga pengar och prioritera denna verksamhet. Personligen är jag emot att asylsökande som fått avslag och återvänder frivilligt, får en summa pengar med sig tillbaka till sitt hemland. Detta får staten sköta eftersom beslut är fattade på riksnivå. Kommunen har viktigare saker att hantera, som välfärd och service till våra kommuninvånare.

Det här var en kort sammanfattning av dagens händelser på kommunstyrelsens sammanträde. Hör av dig om du har några funderingar eller vill tycka till om någon fråga som vi driver eller som vi har missat att driva.