29 januari, 2020

Morgan Kullberg informerar…

I tisdags, den 28 januari, hade vi möte med Karlskronas drift- och servicenämnd. Det var stor frånvaro i nämnden, men till skillnad från en del andra partier var vi moderater fulltaliga. Det var många informationsärenden och några beslut togs.

Bland annat om att börja projekteringen av ett nytt avloppsreningsverk i Söremåla. Verket är mycket gammalt och betjänar livsmedelsindustrin i Fågelmara, såväl som samhället där samt Kristianopel. För att kommunen ska hålla sig inom givna miljötillstånd och inte släppa ut föroreningar i Östersjön, behöver detta reningsverk förnyas. Det kommer att bli en stor, men för miljön nödvändig, investering.

Vi behandlade även en motion från Miljöpartiet om att minska köttkonsumtionen i kommunen. Drift- och servicenämnden föreslår avslag på motionen, vilket vi moderater stödjer till 100 procent. Jag kommer aldrig att medverka till någon ”vegotrend”. Argumenten för att minska köttkonsumtionen bygger på falska antaganden och felaktiga jämförelser från andra länder.

Ett annat medborgarförslag kom från Stadsbudskåren och handlade om att minska nerskräpningen i vår stad. Deras förslag är att sätta upp ”fimpomater” och nya papperskorgar som inte fåglarna inte kommer åt. Förvaltning och nämnd var eniga i att sätta upp ”fimpomater”, eftersom mängden fimpar på våra gator och torg måste minska. Vad gäller uppsättning av nya papperskorgar var det större oenighet. Förvaltningen ville avslå den punkten, men medgav samtidigt att de arbetar kontinuerligt med byte till papperskorgar som fåglarna inte kommer åt att tömma. Jag ville ursprungligen bifalla motionen i sin helhet, men det slutade med att vi alla gick på ett besvarande. Ibland är det bättre att vara pragmatisk och inte söka strid i alla lägen.

Nämnden avslutades med att vi fick en rundvandring på byggarbetsplatsen i kommunhuset Ruthensparre, där det ska en ny reception och möteslokal på nedre plan. Detta kommer att bli ett lyft för de medarbetare som jobbar i kundtjänst och det blir lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunens tjänstemän. Invigningen av den nya entrén kommer att ske innan sommaren. Här kommer troligen kommunstyrelsen och flera av nämnderna att ha sina sammanträden i framtiden. Det blir en ljus och modern möteslokal, till skillnad från sessionssalen i Tegelhuset som är både gammal och trist.

Detta var lite kort om tankarna runt mitt politiska uppdrag.

Morgan Kullberg (M), 2:e vice ordförande i drift- och servicenämnden.