9 augusti, 2017

Moderaterna efterfrågar handlingskraft från majoriteten

Moderaterna saknar handlingskraft från majoriteten angående de anmälningar som kommit in under bland annat Skärgårdsfesten.

-Jag hade förväntat mig att kommunledningen med buller och bång hade gått ut och satt ner foten i frågan, skriver Camilla Brunsberg, moderat oppositionsråd i ett pressmeddelande.

– Karlskrona kommun är med och sponsrar Skärgårdsfesten med 3 miljoner kronor varje år. Skärgårdsfesten ligger mig varmt om hjärtat och den har blivit en riktig folkfest och det finns något för alla. Men det innebär också att alla kommuninvånare ska känna sig trygga när de går på festen. Tonårstjejer ska inte behöva stanna hemma för att det finns vissa killar som inte kan hålla händerna i styr, fortsätter hon.

Det är bra att Paraplyproduktion samlar ihop alla parter angående Skärgårdsfesten men kommunledningen måste ta ett mer övergripande ansvar. Det är kommunens tonårstjejer det handlar om och kommunledningen har ett stort ansvar.

-Vi moderater förväntar oss att det S-ledda styret tar tag i situationen och samlar alla aktörer som med sin kunskap ser till att detta inte sker igen, oavsett vilket evenemang det gäller. Hansson får gärna använda de 12 åtgärder som vi moderater presenterade för att Karlskrona ska bli en tryggare kommun i våras, avslutar Brunsberg