1 oktober, 2020

Moderaterna kräver en granskande coronakommission

Karlskrona den 1 oktober, 2020.

PRESSMEDDELANDE

Genom att tillsätta en oberoende och granskande coronakommission i Karlskrona, kan vi få reda på hur Karlskrona kommun har hanterat pandemin lokalt. Det är först då vi kan stå beredda inför en ny eventuell smittspridning.

Nu anser vi att det är dags för det politiska styret att skrida till handling. Vi lade fram förslaget redan i juni, till kommunstyrelsens ordförande Sandra Bizzozero. Hon svarade då att hon var positiv till en sådan kommission, men först vid ett stabilt pandemiläge.

Vi moderater anser att vi har passerat det stabila läget och nu ser vi istället en ökad smittspridning.

Vi vet inte hur Covid 19 kommer att utvecklas framöver. Syftet med en coronakommission är att se hur kommunen under de gångna sju månaderna har hanterat pandemin, inom samtliga verksamheter.

Att skjuta fram tillsättandet av en coronakommission ytterligare, är för oss moderater ett sätt för styret att sticka huvudet i sanden.

Det indikerar en ovilja att se hur hanteringen av pandemin har skötts och resultaten där av.

Vi har under dagens pågående kommunfullmäktige, återigen lyft frågan om att tillsätta en Coronakommission.

Tyvärr visar det politiska styret inget intresse av att i dag tillsätta en kommission, vilket vi ser som nonchalans. Tillsammans med Kristdemokraterna, kommer vi att lägga ett nämndinitiativ vid nästa sammanträde med kommunstyrelsen. I det kommer vi att kräva ett tillsättande av en coronakommission.

Camilla Brunsberg

Oppositionsråd, Moderaterna i Karlskrona.

 

——————————————————————————————