26 augusti, 2020

Sophia Ahlin informerar

Information från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 augusti.
Under tisdagen hade kultur- och fritidsnämnden sitt första sammanträde efter sommaruppehållet. Vi fortsätter med digitala sammanträden även under hösten, för att minska smittspridning av Covid 19.
✅Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppgift att fördela en miljon kronor till föreningslivet för att minska segregation i området Kungsmarken/mellanstaden. Under nämndens sammanträde fördelades 720 tusen kronor av dessa till engagerade föreningar.
✅För oss moderater är det viktigt att pengarna går just till föreningslivet och därför återremitterades resterande belopp för vidare beredning.
✅Vi tackade också Elina Tyrberg för sina fem år som förvaltningschef, och som nu går vidare mot nya äventyr inom funktionsstödsförvaltningen.
Det känns fantastiskt kul att vara igång igen efter sommaren och vi är alla taggade för att driva Karlskrona framåt.
Sophia Ahlin (M) 2:e vice ordförande i kultur och fritidsnämnden.