6 september, 2017

När får BUP kompensation

Vi ser en ökad psykisk ohälsa bland barn och ungdomar.Bland annat har Barnens rätt i samhället (Bris) i dagarna i en aktuell rapport uppmärksammat detta.Flera samtal kommer till Bris och det kan handla om allt från självmordstankar till ångest.

Under Alliansregeringens tid vid makten fanns ett särskilt riktat statsbidrag till barn och ungdomspsykiatrin BUP.Landstinget Blekinge erhöll årligen 3,7 miljoner kr.till BUP:s viktiga verksamhet.Ett riktat statsbidrag som S-MP regeringen tog bort vid  regeringsskiftet.Det årliga statsbidraget som tidigare fanns har ännu inte kompenserats fullt ut av S-MP regeringen. Genom ett regeringsbeslut är man nu beredd att tillföra c:a 1,5 miljoner kr till Landstinget Blekinge, men det räcker inte.Landstinget  måste nu skjuta till resterande del.Ett ökat stöd till BUP behövs för att förbättra tillgängligheten ,korta väntetider, göra fler fördjupade utredningar och förbättra arbetssituationen för personalen.

Det finns en stor efterfrågan på neuropsykiatriska undersökningarVi ser en ökning av besök och antalet remisser.Personal uppger att man inte längre klarar verksamhetens värdegrund och den förstärkta vårdgarantin fullt ut.

Vi ser med oro på utvecklingen och på den passivitet som S-V-MP majoriteten i landstinget visar.En passivitet som innebär längre väntetider till besök och utredningar,något som kan leda till ett försämrat hälsoläge för många barn och ungdomar som behöver vårdinsatser.

Gustav Nilsson (M)
Birgitta Lagerlund(M)
Johannes Chen (M)
Silke Jacobs (C) 
Peter Christensen
Ylva Särnmark (L)