20 maj, 2020

Politiskt beslut kan rädda liv

Moderaternas mål var att införa obligatoriska skyddsvisir (munskydd) för medarbetare på kommunens äldreboenden. Så blev det inte, men tack vare att minoritetsstyret lyssnade på oppositionen, finns det nu möjlighet för medarbetarna att använda skyddsvisir. Vår ståndpunkt står dock fast, vi moderater anser att skyddsvisir ska vara obligatoriskt.

Vi alla har ett stort ansvar när det gäller att bromsa och förhindra smittspridningen av Coronaviruset Covid 19.  Alla våra invånare måste kunna känna sig trygga och tillsammans måste vi göra allt för att stoppa smittans framfart. Som vi alla vet finns det ett stort antal riskgrupper, och de som är över 70 år och äldre är en av dessa grupper.

Vi moderater har hela tiden förordat ett obligatoriskt användande av munskydd eller skyddsvisir, för medarbetarna på kommunens äldreboenden. Tyvärr fick vi inte gehör för detta under våra partiöverskridande överläggningar. Men efter vår pådrivande oppositionspolitik, nådde vi fram till en viss förbättring. Det betyder att det nu är möjligt, för de medarbetare som vill, att använda skyddsvisir när de arbetar med sina brukare. Förhoppningsvis betyder det också, att skyddsvisiren kommer att användas i större omfattning än tidigare och därmed skydda alla de hyresgäster och omsorgstagare som är extra utsatta för viruset.

Vi moderater har fortfarande samma inställning som vi hade när överläggningarna startade. Vi anser att skyddsvisir ska vara obligatoriskt på samma sätt som övrig skyddsutrustning är obligatorisk.  Vi måste nu göra allt vad vi kan för att förhindra att Coronaviruset sprider sig.

Camilla Brunsberg (M), oppositionsråd.

Jan-Åke Nordin (M), 2:e vice ordförande äldrenämnden.