3 april, 2020

Senaste nytt från Camilla

Senaste nytt från Camilla

Vi befinner oss i ett mycket svårt och allvarligt läge. Coronaviruset sätter djupa spår i vårt samhälle och det kommer att bli värre. Vi behöver också som medmänniskor hjälpa varandra i stor omfattning och ingen av oss kommer att vara opåverkad.

 

Som många av er redan noterat, höll jag tillsammans med kommunstyrelsens ordförande en presskonferens i tisdags. Där berättade vi om en uppgörelse om att fördela 54 miljoner kronor. 27 mkr går direkt till välfärden för att möta Coronakrisen och 27 miljoner kronor avsätts i en reserv.

 

Vi som företrädare för kommunen behöver agera kraftfullt och vidta nödvändiga åtgärder både under pandemin och i svallvågorna efter pandemin. Nu har vi tillsammans med övriga partier fattat ett viktigt beslut och Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ställde sig bakom detta.

 

Det viktigaste just nu är att arbeta för att minska smittspridningen. Vi kommer också att säkerställa att våra samtliga verksamheter fungerar och att våra lokala företag överlever.

 

Jag vill ännu en gång påtala vikten av att ta den här situationen på allvar. Uppmaningen till alla våra kommuninvånare är; att på största allvar följa folkhälsomyndigheternas riktlinjer, ta hand om varandra och framförallt, res inte i påsk.

 

Alla som har politiska uppdrag för oss moderater gör fantastiska insatser. Arbetssätten varierar och mycket sker nu digitalt eller via telefon. Omständigheterna är inte alltid lätta att hantera, men jag är ändå hoppfull och säker på att vi tillsammans tar oss igenom detta.

 

Ta hand om er!

Camilla

 

Så här ser fördelningen ut av de 27 miljoner kronorna som går till välfärden:

 

  • 12 mkr till skolan och extra sommarskola.
  • 4 mkr till förebyggande arbete inom socialtjänst och elevhälsa. Våld i nära relationer och utsatta situationer riskerar att öka.
  • 5 mkr till äldreomsorgen. Det är viktigt med extraresurser när det nu råder besöksförbud.
  • 3 mkr till funktionsstödsförvaltningen för att stärka bemanning och tillföra resurser till kontaktpersoner.
  • 1 mkr till olika utbildningsinsatser.
  • 2 mkr till att snabbutbilda personer som blivit uppsagda.
  • 27 mkr går till en reserv för åtgärder i ett senare skede.