8 maj, 2020

Senaste nytt från Camilla

Den 8 maj, 2020.

I går avslutade jag tillsammans med Kommunstyrelsens ordförande framgångsrika förhandlingar med KHK. Vi har kommit fram till en uppgörelse som både kommunen och KHK är överens om. Uppgörelsen går ut på att Karlskrona kommun ska köpa inventarier för 1 346 000 kronor och att en likvid på det beloppet förs över till föreningen. KHK kommer efter rekonstruktion återbetala beloppet som ett påslag på hyreskostnaden för arenan.

Det känns bra att vi har en uppgörelse på plats och ett politiskt beslut som ska stötta klubben. Om rekonstruktionen går igenom säkrar vi våra hyresintäkter, ett 40-tal arbetstillfällen och en fin barn- och ungdomsverksamhet.

För mig som gruppledare och oppositionsråd har det varit viktigt att jobba för att avsluta förhandlingarna på ett bra sätt för alla inblandande parter. Jag har noterat att det finns en stor uppbackning för KHK hos våra kommuninvånare och företag, och att deras pengainsamling går bra. Nu måste vi alla hjälpas åt för att nå hela vägen fram.

Jag förstår och har respekt för kommuninvånare som anser att KHK inte ska ha en krona från kommunen, men det här är en affärsmässig uppgörelse. Dessutom måste man komma ihåg att om föreningen klarar sig igenom krisen kommer det i längden att generera mer pengar till kommunen än om klubben går i konkurs.

Viktiga delar i överläggningarna för oss moderater har varit att det ska bli ett nytt och bra hyresavtal. Att KHK fortsättningsvis ska ställa krav på att medarbetare och spelare skriver sig i Karlskrona kommun i de fall det är möjligt, och att Karlskrona kommun ska marknadsföras på föreningens matchställ i fem år, som uppskattas till ett värde av 500 000 kronor.

KHK kommer inom de närmsta dagarna ansöka om rekonstruktion. Förutsättningen för att vår uppgörelse ska genomföras är att de får ett positivt besked gällande rekonstruktionen.

Beslutet är väl förankrat inom partiet, och jag vill tacka alla inblandade som bidragit till att vi har kunnat avsluta förhandlingarna på ett bra sätt. Jag har haft en tät dialog med moderaterna i drift- och servicenämnden, och det är också de som i slutändan ska fatta beslut om det nya hyresavtalet och hanteringen av inventarierna.

Den senaste tiden har vi också jobbat hårt för att införa skyddsvisir för personalen på kommunens äldreboenden.

Styret har landat i ett politiskt direktiv om  att det nu är fullt möjligt, men frivilligt, för dem som vill använda skyddsvisir.

Vi moderater står dock fast vid vårt ursprungliga ställningstagande. Det vill säga, vi anser att skyddsvisir ska vara en del av den obligatoriska skyddsutrustningen för samtliga medarbetare som jobbar med äldre på kommunens äldreboenden.

Ja, ungefär så här har den senaste veckan sett ut. Dessutom fortsätter våra digitala möten med både nämnder och styrelser. Senaste fullmäktige ställdes in på grund av coronaläget. Ärendena var få och flyttades fram till nästa sammanträde som kommer att hållas den 26 maj.

Återigen vill jag tacka alla våra förtroendevalda i nämnder och styrelser för goda insatser och våra medlemmar för ert stöd och förtroende.

Nu är det snart sommar och semestern kommer att se annorlunda ut för oss alla i år. Men det är en tid som vi kommer att behöva för att återhämta oss efter årets hittills omskakande månader.

Ta hand om er och var rädda om varandra.

Camilla

https://nxt.blt.se/sport/khk-kommenterar-kommunens-kravlista

https://sverigesradio.se/artikel/7468972

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/khk-om-uppgorelsen-vi-ar-tacksamma

https://www.karlskrona.se/nyheter-karlskrona-kommun/karlskrona-kommun-har-natt-en-overenskommelse-med-khk/