3 september, 2020

Senaste nytt från Camilla

3 september, 2020.

Det är verkligen skönt att vara tillbaka efter semestern och nu återigen börja jobba med politiskt viktiga frågor för vår kommun. Vår moderata politik är viktig att framföra och vi agerar därför i flera frågor. De senaste två veckorna har vi hunnit skriva både insändare och göra uttalanden i media.

Vi har till exempel agerat när det handlar om att stoppa smittspridningen av Covid 19 i gymnasieskolorna. Dels genom en insändare, som jag och Bengt Fröberg har skrivit. Det ledde även till en nyhetsartikel i BLT. När gymnasieskolorna öppnade, syntes det klart och tydligt att trängseln är påfallande i våra kommunala gymnasieskolor. Inte minst i matsal och korridoren, vilket också elever vittande om när media gjorde en rapportering om läget.

Bengt Fröberg som är ledamot i kunskapsnämnden gjorde ett uttalande i media och han och jag har tillsamman skrivit en insändare i frågan. Den publicerades i lördags i BLT. (se bifogad länk.)

https://www.karlskronamoderaterna.se/2020/08/31/skolpersonal-och-elever-maste-skyddas/

Vi har även agerat i frågan om att bygga en förskola på Fasanstigen i Nättraby. De boende i området är massivt negativa till detta och vi moderater anser att kunskapsnämndens ordförande Håkan Eriksson (S), behöver ta de boendes oro på allvar.

De hänvisar bland annat till trafiksituationen i området som kommer att bli besvärligt eftersom det planeras för ett 50-tal nya bostäder i gamla handelsträdgården, som ligger i närheten av den planerade förskolan. Det finns bara en väg dit och med en förskola i närheten, är riskerna stora för trafikproblem och en alldeles för hög belastning på vägen. Även här har vi moderater tillsammans med kristdemokraterna skrivit en insändare, som förhoppningsvis kommer att publiceras i media.

Som många av er säkert har följt i media, har det varit stora oroligheter i Ronneby. Det här är ett enormt problem och jag har även angående detta skrivit en insändare som är skickad till media. Vi hoppas den publiceras inom kort.

I tisdags deltog jag i ett styrelsemöte med Blue Science Park. Tillsammans med representanter från näringslivet, BTH, kommunen och regionen, hade vi en heldag, där vi stakade ut riktningen kring hur vi vill att Karlskrona ska utvecklas. Fokus låg på innovationer och attraktionskraft.

Min uppfattning är att en viktig profil för oss i Karlskrona är marinteknik. Kombinationen av försvarsindustrin, framgångsrika företag med undervattensteknik och ICT gör att vi har ett unikt kluster av företag som kan sätta Karlskrona på kartan. Om vi dessutom lyckas få till en samverkan mellan försvarsindustrin och civilsamhället, finns det goda möjligheter för nya affärsidéer och produkter att utvecklas. Under hösten ska vi även rekrytera en ny vd.

Under onsdagen började vi med årets budgetberedning. Det som sticker ut och kommer att bli en påtaglig faktor för vår ekonomi under kommande år, är att antalet kommuninvånare har minskat, trots att vi hade budgeterat för en befolkningsökning med 400 personer.

Det som dessutom är oroande med Karlskronas utveckling är att vi har en sjunkande skattekraft. Det beror på att vi har kommuninvånare som står långt ifrån arbetsmarknaden.

En annan faktor som är ganska tydlig är att vi hade inte klarat kommunens ekonomi överhuvudtaget om det inte vore för den låga räntan. Under de sista tio åren har vi ”tjänat” cirka 90 miljoner kronor på detta.

Vi har också påtagligt höga kostnader jämfört med resten av Sverige för socialtjänsten. Enligt våra ekonomer har vi en överkostnad på drygt 80 miljoner kronor jämfört med andra kommuner, vilket ju signalerar att vi är en segregerad och kraftigt socialt utsatt kommun.

Det här var lite kortfattad information om det som har hänt de senaste veckorna.

Har ni några frågor får ni gärna höra av er!

Camilla