31 augusti, 2020

Skolpersonal och elever måste skyddas

Debattartikel i BLT den 29 augusti.

Gymnasieskolan behöver titta på åtgärder för att förhindra smittspridningen av Covid 19. Karlskrona kommun har vidtagit flera åtgärder, men vi moderater anser att mer måste göras.
Gymnasieskolorna i Karlskrona är sedan tidigare kända för att vara trångbodda. Därför är det extra viktigt att agera i tid för att förhindra smittspridningen av Covid 19. En möjlig åtgärd är att införa distansundervisning för årskurs två och tre varannan vecka. Det är ett koncept som har införts i flera andra kommuner, bland annat i Kristianstad.
Där har man valt att årskurs ett går i skolan som vanligt. Årskurs två och tre alternerar varannan vecka, mellan distansundervisning i hemmet och undervisning i skolan. På det viset minskar trängseln i skolans lokaler och elever och personal kan vistas i en miljö som minskar risken för coronavirusets spridning.
Under våren ställde de kommunala gymnasieskolorna i Karlskrona snabbt om till distansundervisning. Vi moderater ser tillbaka på de månaderna och tycker att omställningen och anpassningen fungerade ypperligt. Skolledning och pedagoger gjorde sitt yttersta för att få undervisningen att fungera och resultatet blev bra.
Att många elever har saknat sina kompisar är förståeligt. Men hur trötta vi än är på isolering och distansering, så måste vi inse att vi inte är framme vid det tidigare normala. Läget är fortfarande allvarligt.
För att nå en ny normal vardag, behöver vi fortfarande hjälpas åt och hålla ut.
Vi moderater anser att de elever och unga vuxna som går i gymnasieskolorna i Karlskrona, måste ges förutsättningar att slippa trängsel.
Att införa distansundervisning varannan vecka skulle kunna vara ett alternativ. Då blir det färre människor som samtidigt vistas i begränsade utrymmen i skolornas lokaler.
Vi moderater är öppna för nya och fler lösningar. Den politiska ledningen måste ta frågan på allvar och vi som oppositionsparti räcker ut en hand, för att vi tillsammans ska kunna göra detta så bra som möjligt.
Utbildningsminister Anna Ekström (S) har uttryckligen aviserat att varje kommun har möjlighet att själv besluta om eventuell distansundervisning och hur den ska utformas.
Genom att utnyttja den möjligheten kan vi i Karlskrona förhindra en fortsatt smittspridning.
En kompletterande åtgärd till någon form av distansundervisning, är att förskjuta skoltiderna så att eleverna börjar skoldagen tidigast klockan nio. Då minskar till exempel risken för trängsel på bussarna.
Nu är det viktigt att så få människor som möjligt smittas eller för smittan vidare. Lika viktigt är att elever som tillhör någon av riskgrupperna (eller har en nära anhörig i en riskgrupp) alltid ska beredas möjligheten till distansundervisning.