26 januari, 2021

Sophia Ahlin informerar

Den 26 januari, 2021.

 

Sophia Ahlin, 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden informerar:

 

I dagarna har det i media uppdagats att de medel som Kultur- och fritidsförvaltningen delat ut för projekt mot segregation kan ha använts felaktigt. För oss moderater är det viktigt att granska och följa upp de skattemedel som kommunen delar ut och vi har varit tydliga hela vägen att samtliga projektmedel ska redovisas. Det underlag som nu kommit till Kultur- och fritidsnämnden är långt ifrån tillräckligt för att bedöma hur pengarna har använts och vi har därför idag lämnat in ett förtydligande.

  • Vi begär att förvaltningen från föreningarna hämtar in verifikationer för samtliga utgifter som burits av integrationsprojekten. Dvs, kvitton, löneutbetalningar och andra underlag som styrker de utgifter föreningarna haft. Vi vill också att underlagen ska redovisas till arbetsutskottet senast februari månad.
  • De medel som ej kan redovisas med korrekta underlag ska återbetalas.