15 januari, 2020

Senaste nytt från Camilla

Vi har gått in i ett nytt år med nya möjligheter.

Riktigt glädjande är det att vi nu har säkerställt att ekonomieleverna på Af Chapmangymnasiet slipper flytta till Thörnströmska gymnasiet.

 Som ni säkert vet så måste vår kommun spara pengar. Ett effektiviseringsarbete pågår och det svaga minoritetsstyret har de senaste månaderna arbetat med att se över olika verksamheter, samt dra ner på kostnader motsvarande 150 miljoner kronor.

Men minoritetsstyret har varit beroende av vårt stöd. Det har de också fått, genom att tillgodose de krav som vi Moderater har ställt.

Jag är mycket nöjd med den uppgörelse som vi nu har kommit fram till och som även Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ställer sig bakom.

Dessa är de krav som vi moderater ställde och som vi fick igenom:

  1. Att gymnasieskolan inte ska genomföra några förflyttningar av elever mellan skolorna.
  2. Skolorna kommer inte att drabbas av några besparingar i och med rådande omställningstryck.
  3. Karlskronahem ska sälja fastigheter till ett värde av 30 miljoner kronor och detta ska vara klart senast juni 2021.
  4. Arbetsmarknadsnämnden ska införa en ny tjänst i form av FUT-handläggare, för att minimera risken för felaktiga utbetalningar av ekonomiskt stöd.
  5. Närproducerad mat ska ses som viktigare än ekologiskt producerad mat i de kommunala köken. I dag är det ekologiska målet satt till 38 procent vilket nu sänks till 30 procent.

Nu är det kommundirektör Carl-Martin Lanér som får uppdraget att gå vidare med och leda effektiviseringsarbetet i de olika verksamheterna.

För mig är det här ett mycket positivt resultat efter ett antal förhandlingar med styret. Och eftersom gymnasieflytten har varit en stor och viktig fråga för många människor, inte minst eleverna på berörda skolor, är det riktigt glädjande att kunna visa dem att vår moderata politik faktiskt gör skillnad.

Camilla