23 mars, 2023

Sophia Ahlin rapporterar…

Sophia Ahlin, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, rapporterar från dagens sammanträde!
VI FATTADE BLAND ANNAT BESLUT OM:
✅ Projekterings- och investeringstillstånd för en ny utomhusscen i Wämöparken, nya lokaler för Kulturskolan och en medfinansiering för en OCR-bana i Bastasjö. Alla tre projekten har dragits i långbänk under förra mandatperioden som vi nu skyndar på för Karlskronas utveckling.
✅ Wämöparken har länge varit i behov av en upprustning och nu tar kultur-och fritidsnämnden initiativ till en ny scen. Det blir en inbyggd scen med inlastningsmöjligheter och nytt trossystem för att möjliggöra större evenemang och locka fler arrangörer till Wämöparken.
✅ Kulturskolan behöver skyndsamt nya lokaler och därför kör vi parallella spår för att möjliggöra en byggnation på Palanderska gården i närtid.
✅ Karlskrona SOK har av allmänna arvsfonden fått medel för att bygga en ny OCR-bana där kommunen går in som medfinansiär. En otroligt viktig satsning för Bastasjöområdet.