5 mars, 2018

Varför får inbrotten fortsätta

Moderaterna skriver i ett pressmeddelande att de kräver att den politiska ledningen hanterar den otrygga situationen gällande skolan.

 -Vi moderater har länge påtalat och krävt att kommunen ska sätta upp övervakningskameror runt om och i skolorna, men framförallt larm som fungerar. Vi hade förväntat oss man hade lämnat in en ansökan om kameraövervakning långt innan årsskiftet, men ingenting har hänt. Det är orimligt att brottsförövare ska få agera fritt, inleder Camilla Brunsberg, gruppledare för moderaterna.

 -Det har gått alldeles för långt. Övervakningskameror är nödvändiga. Dessutom är dessa inbrott väldigt resurskrävande för skolorna och elever går miste om sin undervisning, fortsätter Emma Swahn Nilsson 2:e vice ordförande i Kunskapsnämnden.

 Moderaterna menar att övervakningskameror inte enbart avskräcker från brott utan möjliggör även att få fast gärningsmännen så att inbrotten kan upphöra.

Moderaterna i Karlskrona kräver nu att det politiska styret tar ansvar. Moderaterna menar att de visar på passivitet och att tjänstemännen enbart hänvisar till trygghetsvärdar och dialog. Nu har kommunen haft inbrott och bränder i mer än ett halvår och idag blir nästan 400 elever utan sin undervisning på grund av att inbrotten får fortsätta fortgå.

Därför kräver vi moderater att den politiska ledningen agerar och hanterar den otrygga situationen. Det har fått pågå alldeles för länge.

Fram till dess att övervakningskameror finns på plats anser vi att kommunen ska införa väktare i större utsträckning än idag för att motverka inbrott och förstörelse. Gränsen för passivitet har passerats för länge sen, avslutar Brunsberg (M)