Socialdemokraterna sviker de äldre

CamillaB uJÅNordin uI dag den 24 augusti 2016 kommer äldrenämnden fatta beslut om att höja taket i maxtaxan för de som behöver omvårdnad och hemtjänst i Karlskrona kommun. Beslutet kommer sig av att regeringen valt att sänka statsbidragen till kommunerna runt om i Sverige. För att kompensera landet s kommuner för de 148 miljonerna som man dragit in har den socialdemokratiska regeringen gjort det möjligt för kommunerna att höja avgifterna för de äldre. I moderaternas budget på riksplanet fanns ingen sänkning av stadsbidragen för de äldre och moderaterna röstade nej till att höja maxtaxan i riksdagen. Continue reading

Posted in Hem, PRESS, Pressmeddelande | Leave a comment

Genomför åldersbedömningar av asylsökande

3860_d20f49846883aeaebec9307cc517fb0c100Den senaste tiden har brott begångna av asylsökande personer som uppgett en lägre ålder än den faktiska satt fokus på allvarliga problem. Åldersbedömningar måste nu börja genomföras.
Vi har en regering som har agerat försent. Myndigheter som verkar ifrågasätta beslut och som fortfarande diskuterar vilka metoder som ska användas för åldersbedömning. Frågan är förvisso inte okomplicerad. Vetenskapligt sett har dock enligt internationell expertis röntgen av handleder och undersökningar av tänder bäst evidens. Socialstyrelsen har nu självmant tagit på sig uppgiften att granska metoder och kommer fram till att undersökningar med magnetkamera av knäleder är mest tillförlitligt. Continue reading

Posted in Hem | Leave a comment

Öppen fråga till Patrik Hansson

CamillaB iMorganK iHur anser Patrik Hansson att socialnämnden ska kunna spara 7 miljoner kronor under nästa år?

Det är nämligen det glappet som finns mellan verksamhetens kostnader och de resurser som socialdemokraterna har tilldelat socialnämnden i den klubbade budgeten för 2017. Continue reading

Posted in Insändare/debattartiklar | Leave a comment

Vi vill bygga ett tryggare Karlskrona

Camilla Brunsb 4Carel-Göran Svenss 7Karlskrona växer med en befolkningsökning motsvarande 800 personer årligen, vilket innebär minst 300 fler barn i våra skolor varje år, totalt 900 fler barn under en treårsperiod. Moderaternas största satsning ligger på skolan. Vi brinner för att våra barn och ungdomar ska växa upp i en kommun där de får de bästa förutsättningarna för att skapa sig den bästa framtiden. Förutom att kvalitén och kunskapsresultaten i skolan måste stärkas vill vi också satsa på ett utökat underhåll för att rusta upp befintliga skolor. Skolan är den viktigaste investeringen för att kunna möta kommande års utmaningar. Continue reading

Posted in Hem, Insändare/debattartiklar | Leave a comment

Vi måste våga ställa krav och stå upp för våra värderingar

cb13860_d20f49846883aeaebec9307cc517fb0c100

Vi står alltid upp för våra grundläggande värderingar. I vår kommun ska det råda nolltolerans mot alla former av förtryck och otrygghet. I vårt land har generationer före oss slitit i århundraden för att flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar. Deras jobb ska vi hedra och deras jobb ska aldrig få bli ogjort. Alla flickor och pojkar, kvinnor och män, är lika mycket värda och ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i vår kommun. Om vi är beredda att vika ner oss, sviker vi inte bara de tjejer och killar som växer upp i vår kommun, vi sviker också de människorna som flytt från krigets förtryck och förföljelse. Continue reading

Posted in Hem, Insändare/debattartiklar | Leave a comment

En skola i toppklass med trygga barn

EmmaSN uMorgan K uCamillaB u

 

 

 

 

 

Här i Karlskrona är det sommarlov. Barnen har sovmorgon och i augusti ska de börja skolan igen. De kommer då att ha haft världens längsta sommarlov. När samma barn går ut skolan i framtiden har de fått ett års mindre undervisningstid jämfört med barn från andra länder. Den enskilt mest effektiva åtgärden för att förbättra elevers kunskapsresultat är tid mellan elever och lärare. Därför anser vi moderater att undervisningstiden i svensk skola måste öka. Continue reading

Posted in Hem, Insändare/debattartiklar | Leave a comment

Moderat-Info Karlskrona

cb1

Moderatvänner,

Jag vill börja med att önska Dig en riktigt skön midsommar!

Vi har haft budgetdebatt i kommunfullmäktige som final på vårterminen. Vi moderater har under mandatperioden jobbat ihop ett bra lag som utmanar styret och återigen bevisar vi att vår politik är den bästa för kommunen. Vi har dessutom ledamöter och vice ordförande som brinner för sina uppdrag och samtliga gjorde ett kanonbra jobb i talarstolen och debatten, och vi fick bra media. Continue reading

Posted in Camilla Brunsberg, Hem, VECKOBREV | Leave a comment

Budget för 2017

bildIgår presenterade vi Moderaternas budget för 2017.

Skatteintäkterna ökar i mycket mindre utsträckning än under vårt styre, trots att befolkningsökningen fördubblas. Kraftfulla skattehöjningar på riksnivå och skattehöjning på lokalnivå, ger oss mindre ökning av skatteintäkter i Karlskrona kommun. Det beror på att antalet arbetade timmar minskar i förhållande till den ökade befolkning i Sverige. Detta kommer att innebära stora utmaningar under kommande år. Continue reading

Posted in Budget, Hem | Leave a comment

Ett jämställt Karlskrona med samma rättigheter för kvinnor och män

Foto: Andreas Blomlöf

Foto: Andreas Blomlöf

Moderaterna i Karlskrona har genom gruppledaren Camilla Brunsberg lämnat in en motion ang. vikten av att stå upp för ett jämställt och demokratiskt Karlskrona.

Motionen går ut på att Moderaterna vill att Karlskrona kommun tar ett beslut om att inte inrätta separata badtider eller separata klassrum för Svenska för invandrare (SFI).

Vi ser en trend i Sverige att man på senare tid har börjat inrätta separata badtider i våra simhallar av religiösa anledningar. Men vi hör också att det kommit krav om att man vill läsa SFI tillsammans med enbart män. För oss moderater är det oacceptabelt, skriver Camilla Brunsberg, Oppositionsråd i Karlskrona.

Vi får aldrig börja backa från våra egna ideal och acceptera normer som förtrycker kvinnor. Vi måste våga stå upp för våra värderingar och de kvinnor som flytt från förtryck. Flytt till ett fritt Sverige där kvinnor i generationer slagits för lika rättigheter. Låt inte våra mödrar och mormödrars jobb vara ogjort, fortsätter Brunsberg.

Av den anledningen har vi stämplat in en motion för att tydliggöra att vi står upp för allas lika värde och att vi tycker att det är viktigt att Karlskrona kommun tydliggör för sina invånare att vi står upp för jämlikhet, avslutar Brunsberg

Läs hela motionen nedan

 

Ett jämställt och demokratiskt Karlskrona motion

 

Posted in Hem | Leave a comment

Kvinnojouren måste vara kvar!

Moderaterna i Karlskrona reagerar kraftfullt mot och anser att det är oacceptabelt att dra in stödet till Kvinnojouren, och kräver att Kommunstyrelsen omgående agerar och säkerställa att stödet till kvinnojouren får finnas kvar.

Foto: Andreas Blomlöf

 

 – Vi har förståelse för att Socialnämnden, efter revisorsanmärkningen i kombination med begränsade resurser, har fattat beslut om att ta bort det icke lagstadgade föreningsbidraget till bland annat kvinnojouren. Men nu måste Kommunstyrelsen agera, allt annat är ett hån mot våldsutsatta kvinnor och barn i Karlskrona. Jag förväntar mig att styret i Karlskrona omedelbart tar tag i detta, anser Camilla Brunsberg, gruppledare för Moderaterna.

 

AnnickaE u– Våldsutsatta kvinnor måste prioriteras i allt politiskt arbete, både på lokal och nationell nivå. Att då som i Karlskrona dra undan stödet till den så viktiga oberoende kvinnojouren är ingenting som vi Moderater kan acceptera. Trycket på kvinnojourernas verksamhet är stort, så stället för att dra ned stödet måste arbetet tvärtom stärkas. Det gäller inte bara i Karlskrona utan i hela Sverige, säger Blekinges riksdagsledamot och nationell ordförande för Moderatkvinnorna, Annicka Engblom.

 

Posted in Hem | Leave a comment