Ett jämställt Karlskrona med samma rättigheter för kvinnor och män

Foto: Andreas Blomlöf

Foto: Andreas Blomlöf

Moderaterna i Karlskrona har genom gruppledaren Camilla Brunsberg lämnat in en motion ang. vikten av att stå upp för ett jämställt och demokratiskt Karlskrona.

Motionen går ut på att Moderaterna vill att Karlskrona kommun tar ett beslut om att inte inrätta separata badtider eller separata klassrum för Svenska för invandrare (SFI).

Vi ser en trend i Sverige att man på senare tid har börjat inrätta separata badtider i våra simhallar av religiösa anledningar. Men vi hör också att det kommit krav om att man vill läsa SFI tillsammans med enbart män. För oss moderater är det oacceptabelt, skriver Camilla Brunsberg, Oppositionsråd i Karlskrona.

Vi får aldrig börja backa från våra egna ideal och acceptera normer som förtrycker kvinnor. Vi måste våga stå upp för våra värderingar och de kvinnor som flytt från förtryck. Flytt till ett fritt Sverige där kvinnor i generationer slagits för lika rättigheter. Låt inte våra mödrar och mormödrars jobb vara ogjort, fortsätter Brunsberg.

Av den anledningen har vi stämplat in en motion för att tydliggöra att vi står upp för allas lika värde och att vi tycker att det är viktigt att Karlskrona kommun tydliggör för sina invånare att vi står upp för jämlikhet, avslutar Brunsberg

Läs hela motionen nedan

 

Ett jämställt och demokratiskt Karlskrona motion

 

Posted in Hem | Leave a comment

Kvinnojouren måste vara kvar!

Moderaterna i Karlskrona reagerar kraftfullt mot och anser att det är oacceptabelt att dra in stödet till Kvinnojouren, och kräver att Kommunstyrelsen omgående agerar och säkerställa att stödet till kvinnojouren får finnas kvar.

Foto: Andreas Blomlöf

 

 – Vi har förståelse för att Socialnämnden, efter revisorsanmärkningen i kombination med begränsade resurser, har fattat beslut om att ta bort det icke lagstadgade föreningsbidraget till bland annat kvinnojouren. Men nu måste Kommunstyrelsen agera, allt annat är ett hån mot våldsutsatta kvinnor och barn i Karlskrona. Jag förväntar mig att styret i Karlskrona omedelbart tar tag i detta, anser Camilla Brunsberg, gruppledare för Moderaterna.

 

AnnickaE u– Våldsutsatta kvinnor måste prioriteras i allt politiskt arbete, både på lokal och nationell nivå. Att då som i Karlskrona dra undan stödet till den så viktiga oberoende kvinnojouren är ingenting som vi Moderater kan acceptera. Trycket på kvinnojourernas verksamhet är stort, så stället för att dra ned stödet måste arbetet tvärtom stärkas. Det gäller inte bara i Karlskrona utan i hela Sverige, säger Blekinges riksdagsledamot och nationell ordförande för Moderatkvinnorna, Annicka Engblom.

 

Posted in Hem | Leave a comment

Vi säger nej till att ta ansvar för andra kommuners ensamkommande unga.

En förfrågan har inkommit till Karlskrona kommun för att bygga om en villa till ett HVB-boende i Karlskrona. Vi moderater kommer att säga nej till den bygglovsansökan. Det handlar om ett företag som vill placera ensamkommande barn från andra kommuner i Karlskrona. Vi anser att vi behöver se till så att vi kan ta hand om de ensamkommande ungdomarna och barnen som vi tar emot för egen del i första hand.

Läs mer i följande länkar.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6424794

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6426102

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/m-sager-nej-till-nytt-hvb-hem

 

 

Posted in Hem | Leave a comment

Det behövs mer än en handlingsplan för att motverka våldsbejakande extremism!

cb1På kommunstyrelsen förra veckan klubbades det en handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Karlskrona. Vi moderater anser att den saknar konkreta verktyg för individer som kommer i kontakt med radikalisering i sin vardag.

Personer runt om i Sverige radikaliseras och det krävs tydligt lokalt ledarskap för att Karlskrona ska kunna vara ett fortsatt tryggt och öppet samhälle. Vi kan inte vara naiva. Som ett exempel har Polisen i Borås gjort en kartläggning och konstaterat att cirka 100 personer har beröring med IS i Borås kommun, och ligger i riskzonen för att radikaliseras. Polisen uttalar att det förmodligen ser likadant ut i hela Sverige. Continue reading

Posted in Hem | Leave a comment

Måndagsbrev den 19 april 2016.

I lördags var det arbetsCGSvensson istämma med moderaterna i Blekinge. Vår partisekreterare Tomas Tobé var stämmotalare. Tomas tog bland annat upp frågorna om integration, migration, försvar och skolan. Det genomgripande av hans tal var att Sverige inte har en regering som är regeringsduglig. De saknar folklig förankring. Continue reading

Posted in Carl-Göran Svensson, Hem, VECKOBREV | Leave a comment

Vi lämnar förhandlingarna angående Parkeringsstrategin

CamillaB uAnnaO u

 

Moderaterna lämnar förhandlingarna med majoriteten angående parkeringsstrategin.

– När det framgår att majoriteten avser att chockhöja Trossökortet hoppar vi av förhandlingen. Vi tänker inte bidra till att vanliga familjer som är beroende av bilen ska behöva få ytterligare orimliga kostnadsökningar, säger oppositionsrådet Camilla Brunsberg (M)

Moderaterna anser att förvaltningens förslag kring avgiften för Trossökortet är en orimlig höjning och att det inte finns någon möjlighet att partierna kan närma sig varandra.

Moderaterna bjöd in till förhandlingar för att minimera avgiftshöjningen av parkeringsavgifterna.

– Majoriteten inledde mandatperioden med att höja kommunalskatten med nästan en krona, vilket innebär cirka 4000 kronor årligen för en familj med genomsnittliga löner. Nu avser man att ytterligare försämra människors vardag med en chockhöjning av parkeringsavgifter, fortsätter oppositionsrådådet Camilla Brunsberg.

– Detta slår hårt mot alla pendlare, inte minst mot dem som bor på landsbygden och inte har möjlighet att välja kollektivtrafik. Majoriteten har generellt vaga argument till denna chockhöjning säger Anna Ottosson (M), 2:e vice ordförande i Drift- och servicenämnden.

Om majoriteten fullföljer avgiftshöjning som förvaltningen föreslår med ett Trossökort som ska kosta 400 kronor innebär det en kostnadsökning motsvarande 7200 kronor för en familj där båda är beroende av bilen. Detta anser moderaterna i Karlskrona är orimlig avgiftshöjning.

 

Posted in Hem | Leave a comment

kallelse

Posted in Hem | Leave a comment

Årsmöten

Våra föreningar är i full gång med sina årsmöten och i föreningen i Ramdala gjorde man följande uttalande och valde sin styrelse på sitt årsmöte som ägde rum den 13 mars.

CGSvensson uEnklare regler för ökat bostadsbyggande.

För att skapa förutsättningar för att fler ska få sitt första jobb måste fler också kunna få sin första bostad. Unga får säga nej till en efterlängtad utbildning på universitetet i en ny stad. Men idag är de bostäder som finns tillgängliga både för få och ofta för dyra för inträdande grupper på bostadsmarknaden. Därför krävs att bostadspolitiken särskilt hittar nya lösningar för att fler ska få den första bostaden – att ta steget in på bostadsmarknaden måste bli lättare. Det finns ingen enskild eller enkel lösning för fler bostäder och ökat byggande. Förbättringar och förenklingar krävs över hela linjen. Bostadsbyggande måste bli ett nationellt intresse.

Ramdala moderatförening anser att det krävs följande förändringar för att öka bostadsbyggandet i vår kommun

 • Snabbare byggande så att fler unga och nyetablerade kommer in på bostadsmarknaden genom, genom kortad planeringsprocess i kommunerna.
 • Lätta på strandskyddsreglerna.
 • Huvudprincipen ska vara att det är tillåtet att bygga.
 • Se över antalet riksintressen och flytta ansvaret till regeringen eller nationell expertgrupp.
 • Bättre anpassade riktvärden för buller.
 • Enklare regler för utformning och tillgänglighet
 • Minska antalet instanser som har rätt att överklaga detaljplaner.

Ovanstående uttalande är antagit av årsmötet med Ramdala moderatföreningen söndagen den 13 mars.

 

Styrelsen fick följande sammansättning

 • Ordförande Carl-Göran Svensson
 • v.ordf Michael Thurbin
 • Sekreterare Marianne Ivarsson
 • Kassör Kerstin Johansson
 • Ledamöter: Jan Westerberg och Charlotte André samt nyval av Erland Stenbrott

Efter årsmötet informerade Riksdagsman Katarina Brännström Växjö om arbetet i den moderat riksdagsgruppen.

Posted in Hem | Leave a comment

Hur många ungdomar har fått jobb genom ungdomsgarantin?

Camilla Brunsb 4På torsdag är det kommunfullmäktige i Karlskrona, moderaternas gruppledare Camilla Brunsberg kommer då att ställa en skriftlig fråga till Patrik Hansson (S).

Socialdemokraterna gick till val på att alla ungdomar mellan 20-24 år skulle omfattas av en jobbgaranti. Ingen ungdom skulle behöva gå arbetslös mer än 90-dagar. Moderaterna undrar nu hur många jobb, så kallade traineejobb som skapats lokalt i kommunen.

Se interpellationen nedan

Interpellation2016-02-08

Posted in Hem | Leave a comment

Tilläggsbudget

I migrationsöverenskommelsen som slöts mellan regeringen och allianspartierna så beslöt man att tillskjuta resurser till myndigheter, kommuner och landsting. Vi i Karlskrona kommun fick ta del av 65,5 miljoner kronor. Pengarna är av engångskaraktär och förutom att man redan har beslutat om att 4 miljoner ska gå till Kunskapsnämnden för 2015 så har vi på kommunfullmäktige på torsdag den 28 januari att besluta om övriga 61,5 miljoner. Styret i Karlskrona har valt att inte göra som på riksplanet och sammarbeta med oppositionen i en så viktig fråga utan har lagt sitt eget förslag till tilläggsbudget för 2016. Moderaterna och Krisdemokraterna lägger tillsammans ett eget förslag om hur pengarna ska fördelas. Continue reading

Posted in Hem | Leave a comment