Nyhetsbrev från Camilla Brunsberg

Vi moderater tror på dialog och vi brinner för jobben i hela vår kommun!

Moderaterna i Karlskrona har startat ett företagsråd som organiseras av Gustav Nilsson, sammankallande och Emina Cejvan. Om du har idéer och tankar kring hur näringslivsklimatet i Karlskrona kan bli bättre är du välkommen att kontakta oss!

I fredags besökte jag, Carl-Göran och Hanna företag i den östra delen av Karlskrona. Först blev det ett besök på Felix i Fågelmara och sedan bar det av till PAMA Studios i Kristianopel. Continue reading

Posted in Camilla Brunsberg, Hem, VECKOBREV | Leave a comment

Motioner till kommunfullmäktige

Idag är det kommunfullmäktige i Karlskrona och till det mötet har vi lagt tre motioner.

En av motionerna är skriven av Lars-Göran Forss med förslaget om att Karlskrona kommun utreder möjligheterna för att ta fram mark för båtar för vinterförvaring. Samt att kommunen ser om den förvaringen skulle kunna drivas av föreningar eller annan entreprenör.

-När Karlskrona kommun har som målsättning att utöka antalet båtplatser om 50-70 per år är det också av stor vikt att man ser till att det finns möjlighet att förvara båtarna även under vinter halvåret. Idag läggs de upp på parkmark vilket inte är tillåtet, enligt Lars-Göran Forss initiativtagaren till motionen.

Den andra motionen är inskickad av Emina Cejvan och är en uppföljning på ett av moderaternas vallöften under valrörelsen. Den syftar till att göra Kungsmarken mer levande genom en Saluhall. Nyckeln till ett rikt liv går genom arbete och egenförsörjning därför vill vi genom denna motion utreda intresset av att skapa en Saluhall i Kungsmarken. En plats där alla människor från Karlskrona skulle kunna mötas för att njuta av all världens mat och hantverk.

– Visst skulle det vara fantastiskt att blanda dofterna av svenska köttbullar med indiska kryddor och vinbladsdolmar från Libanon. Samtidigt som det skulle öka antalet jobb i området, skriver Emina Cejvan i en kommentar till sin motion.

Den tredje motionen är också skriven av Emina Cejvan, där motionens intentioner är att inrätta en servicegaranti för våra företagare i kommunen.

Motionen är ett led i att ta företagarna på allvar. Från Moderaternas sida har man startat ett företagarråd i Karlskrona där man vill ha input från företagen och då främst synpunkter kring hur kommunen kan förbättra sin service.

-Att inrätta en servicegaranti är en sådan sak som efterfrågats och nu är tiden inne för att vända den farliga trend som vi kan se i svenskt Näringslivs mätning efter mätning. Karlskrona är sämst i Blekinge när det kommer till företagsklimat. Bara 34,2 procent av företagarna tycker att näringslivsklimatet är bra i Karlskrona. Det har gått förlångt nu, avslutar Emina Cejvan.

http://www.blt.se/karlskrona/forslag-om-saluhall-till-kungsmarken/

Motion Mark för fritidsbåtars vinterförvaring

Motion Saluhall Kungsmarken

Motion servicegaranti

Posted in Hem | Leave a comment

Nyhetsbrev från Camilla Brunsberg

Vi moderater prioriterar skolan och en trygg gemensam välfärd!
Det socialdemokratiskt ledda styret i Karlskrona ska spara 15 miljoner kronor på skolan. Vi moderater stödjer inte detta förslag.
Skolan i Karlskrona står inför stora utmaningar. I dagsläget finns det skolor i vår kommun där endast cirka 60 procent av eleverna går ut skolan med godkända betyg eller där mindre än hälften av eleverna är behöriga till gymnasiet. Vi har två så kallade utanförskapsområden där mindre än hälften i arbetsför ålder arbetar och försörjer sig och sin familj. Det absolut viktigaste verktyget för att barn ska kunna forma sig en bra framtid är en bra och trygg skolgång.

Efter en skattehöjning om drygt 70 miljoner kronor årligen är det en stor provokation, och fullständigt omotiverat, att kommunens arbete med bland annat utsatta kvinnor och barn så kraftfullt brister. Nu nöjer sig socialdemokraterna inte med besparingar på socialförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen som har skett under hela mandatperioden, utan nu ska de dessutom spara 15 miljoner kronor på skolan. Continue reading

Posted in Camilla Brunsberg, Hem, VECKOBREV | Leave a comment

Måndagsbrev

I denna vecka börjar budgetarbetet i kommunen inför budget 2018 och planer  inför 2019 o 2020. Ser vi på kommunens plusresultat, ca 110 miljoner kronor, måste man fundera på varför medborgare inte får den service och välfärd som de borde få. Det är bara att se vad som händer inom socialförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen. Här har majoriteten inte levererat vad som krävs för en bra omvårdnad. Det är tydligen viktigare att visa upp ett resultat än att ge en bra välfärd till de som behöver det.

Det kommer att bli intressanta dagar de närmaste månaderna i budgetberedningen.

Säljö udde

I förra veckan kom det ett besked från mark- och miljödomstolen att de kommer att upphäva detaljplanen för Säljö udde. Denna plan har varit komplicerad under processen. Kommunen och Länsstyrelsen var överens om de sista bitarna innan den kom till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut. Efter detta beslut i kommunfullmäktige har detaljplanen överklagats. Nu anser mark och Miljödomstolen att den strider mot strandskyddet. Continue reading

Posted in Carl-Göran Svensson, Hem | Leave a comment

Vi moderater tror på dialog och vi brinner för jobben i hela vår kommun!

Företagsbesök på Orkla. Vissa foton får man bjuda på som politiker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idag har Camilla Brunsberg, gruppledare och Carl-Göran Svensson, vice gruppledare besökt företag i den östra delen av Karlskrona. Först blev det ett besök på Felix i Fågelmara och sedan bar det av till PAMA Studios i Kristianopel.

Vi moderater hade också bjudit in ett antal företagare och representanter från Fågelmara samhällsförening för en träff på Stensvik i Kristianopel. Träffen var välbesökt och vi fick många bra inspel om hur kommunen kan förbättra sitt arbete kring företagande.

Vi moderater prioriterar vår landsbygd och ett bra företagsklimat. Karlskrona erbjuder en fantastisk livsmiljö, och unika omgivningar med tillgång till skärgård, skog och natur. Vårt fokus är att det ska vara enkelt att bo och leva i hela vår kommun. Det behövs bredband, bra infrastruktur, goda kommunikationer och bra service i välfärden. Framförallt kommer vi att fortsätta jobba för fler attraktiva bostäder på landsbygden, i skärgården, i våra tätorter och inne på Trossö.

Vill du vara med på vår resa, tveka inte att höra av dig. Du kan välja att passivt stödja oss som medlem eller aktivt engagera dig inom vårt parti.

Vi moderater tror på vår landsbygd, och vi vill att jobben ska bli fler i hela vår kommun. För att vi som kommun ska kunna fortsätta utvecklas behövs det fler attraktiva bostäder.

Välkommen att höra av dig till oss moderater i Karlskrona!

Camilla Brunsberg, gruppledare

Carl-Göran Svensson, vice gruppledare

Det går också bra att kontakta moderaternas politiska sekreterare hanna.ekblad@karlskrona.se

Posted in Hem | Leave a comment

Vi moderater prioriterar skolan

Det socialdemokratiskt ledda styret i Karlskrona ska spara 15 miljoner kronor på skolan. Vi moderater stödjer inte detta förslag.

Skolan i Karlskrona står inför stora utmaningar. I dagsläget finns det skolor i vår kommun där endast cirka 60 procent av eleverna går ut skolan med godkända betyg eller där mindre än hälften av eleverna är behöriga till gymnasiet. Vi har två så kallade utanförskapsområden där mindre än hälften i arbetsför ålder arbetar och försörjer sig och sin familj. Det absolut viktigaste verktyget för att barn ska kunna forma sig en bra framtid är en bra och trygg skolgång. Det är dessutom ett av de viktigaste verktygen för att nå jämställdhet. Continue reading

Posted in Hem | 2 Comments

Uttalande från moderaterna gällande personalens situation inom funktionsstödsförvaltningen.

Vi moderater har förstått att arbetsmiljön är och har varit ansträngd under en längre tid i funktionsstödsförvaltningen. Därför har vi som oppositionsparti valt att agera. Tyvärr lutar sig det socialdemokratiska styret tillbaka. Det är lätt att höja skatten, och sedan ignorera våra kommuninvånares behov av stöd och omsorg. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att vi ska kunna ha en hög kvalité på vår omsorg.

Efter flertalet verksamhetsbesök och diskussion med medarbetare har vi förstått att rådande situation inte är acceptabel. Vi beklagar detta djupt och känner med våra medarbetare och omsorgstagare. Vi accepterar inte den situationen som råder och har krävt att förvaltningen ska agera Continue reading

Posted in Insändare/debattartiklar | Leave a comment

Karlskrona kommun brister i sitt arbete mot våld i nära relationer

Med anledning av de uppenbara brister som råder i socialförvaltningens arbete mot våld i nära relationer ställer moderaterna Camilla Brunsberg, oppositionsråd och Morgan Kullberg, andre vice ordförande i socialnämnden idag två interpellationer angående våld i nära relationer.

En enig socialnämnd, som redan idag har en hårt ansträngd ekonomi och ansträngd verksamhet, har konstaterat att det behövs en utökad budget för att kunna rekrytera och komma igång med arbetet gällande våld i nära relationer. Det socialdemokratiskt ledda styret, med Patrik Hansson i spetsen, har gett socialnämnden kalla handen, och politiskt prioriterat bort detta. Continue reading

Posted in PRESS | Leave a comment

Poliskrisen är ett faktum och något måste göras.

Till statsrådet Anders Ygeman

Den nya polisorganisationens syfte var att fler poliser skulle komma närmare medborgarna, att tryggheten skulle öka och att polisens arbete skulle kunna utföras mer effektivt. Så har det inte blivit. Det har tyvärr blivit tvärtom.

Vi som skriver till dig är politiska företrädare för Blekinge. En av de viktigaste grundbultarna i vårt samhälle är att våra invånare känner trygghet och har en stark tilltro för rättsväsendet. Blekinge tillhör Region Syd som har fått uppleva ökat antal grova brott och har stora utmaningar för att våra medborgare ska kunna känna sig trygga. Media rapporterar om att Region Syd nu dessutom ska spara cirka 100 miljoner kronor under 2017 och att 90 procent av den besparingen kommer att bestå av personalneddragningar. Vi behöver fler poliser i vår region, inte färre. Du bär det yttersta ansvaret för att våra invånare ska kunna leva ett tryggt liv och uppleva trygghet i sin vardag. Ditt yttersta ansvar är att samhällets viktigaste funktioner som rättsväsendet och polisens insatser fungerar. Så är det inte idag. En företagare berättar i media att han har slutat ringa polisen, utan istället kontaktar väktare. I en av våra orter i länet råder det fullständig anarki. Narkotika sälj öppet på stadens torg, många äldre vågar inte gå ut och oskyldiga företagare utsätts för hot och utpressning. Vi kan inte ha det så här. Continue reading

Posted in Hem | Leave a comment

Sätt stopp för våld i nära relationer

Vi moderater har alltid prioriterat säkerhet och trygghet högt. Våld inom en nära relation leder till stor otrygghet som inte någon ska behöva uppleva. Detta våld kan hittas i alla typer av relationer och samhället måste ha resurser och medel att skydda den våldsutsatte, samtidig behöver även den som utövar våld få hjälp att bryta sitt beteende. Ingen individ ska känna sig begränsad i sitt liv av andra personer i sin närhet, här har vi en speciell utmaning i situationer kopplade till hederskulturer. Continue reading

Posted in Insändare/debattartiklar | Leave a comment