Kommunfullmäktigedebatt

Igår var det kommunfullmäktige med många spännande ärenden. Ett av alla ärenden var ett medborgarförslag var skrivet av en mamma som önskade att kommunen skulle sätta upp ett staket kring lekplatsen i Hoglands park för att öka tryggheten kring lekande barn och vägen som både trafikeras av bilar och bussar. Vi moderater ansåg att det är självklart att vi ska sätta säkerheten först. Men Socialdemokraterna ansåg att parkens öppenhet och estetetik var viktigare. Parkerings frågan debatterades också livligt. Majoriteten väljer att höja parkeringsavgifterna med 200 kronor i månaden för den som har bil. Har man ett familjeliv som kräver två bilar blir det en ökning med 4800 kronor i månaden för en barnfamilj. Vi sade såklart nej till en sådan ökning. Continue reading

Posted in Hem | Leave a comment

Veckobrev från Carl-Göran

CGSvensson uTill att börja med kan vi väl alla vara överens om att vi haft en fin sommar blandad med sol o lite regn. Men att inledningen på september skulle vara en högsommartid var det väl ingen som trodde.

Motion
Under sommaren har jag skrivit en motion till kommunfullmäktige om att det ska finnas laddningsstolpar till elbilar även på landsbygden. Det är min förhoppning att kommunfullmäktige antar den senare i höst eller till våren.

Planer i kommunen.
Det verkar som kommunledningen får fram lite detaljplaner i kommunen, men starten har varit långsam. Det är mycket prat från den S ledda majoriteten men hitintills lite verkstad. Det verkar som politiken och länsstyrelsen inte kommer överens om olika projekt.
Om vi ska bli en kommun med 70000 invånare krävs det att en massa detaljplaner kommer fram. Vi vet alla att det tar tid att fastställa dessa. Hur ska Karlskronahem kunna bygga 400 lägenheter till 2018 om de inte tar fram detaljplaner. Vid budgetdebatten i juni var jag kritisk till att det saknades byggkranar i Karlskrona och ännu har vi inte sett några.
Majoriteten talar om Pottholmen men det var ju en plan som vi i femklövern tog fram, som den nya majoriteten lever på just nu.
Det krävs handling om det ska bli resultat, anser jag. Continue reading

Posted in Carl-Göran Svensson | Leave a comment

Karlskrona kommun måste ta initiativ till att genomföra åldersbedömningar av ensamkommande barn

10561528_10204461872496397_1363224263565176979_nIdag har vi stämplat in en motion gällande åldersbedömningar av ensamkommande barn till kommunfullmäktige i Karlskrona. Vi anser att det är orimligt att vuxna bor tillsammans med barn och att de barnen som vi placerar i vår kommun ska känna sig trygga. Hela motionen går att läsa nedan

Continue reading

Posted in Hem | Leave a comment

Inbjudan till Regionpolischefen Annika Stenberg

Idag har moderaterna Camilla Brunsberg, Roger Fredriksson och Annicka Engblom skickat en inbjudan till polischefen Annicka Stenberg. Anledningen till inbjudan är den rådande polisbristen i kommunerna.

Läs brevet nedan.

Continue reading

Posted in Hem | Leave a comment

Äntligen måndag!

mkBra skolmat handlar inte om pengar utan om passionerade matlagare, engagemang och kunskap. Prisskillnader mellan olika skolors måltider är bara av marginell betydelse för kvaliteten på skolmåltiden.

Efter en helg är det många skolbarn som går och lägger sig hungriga. Sedan är det äntligen måndag – det kanske inte alltid är lektionerna som står högst upp på listan utan snarare att få sig ett ordentligt mål med mat. I många skolkök runt om i Sverige är det oerhört tydligt att det går åt mer mat på måndagar än andra dagar. Det slängs också mindre mat på måndagar än andra dagar. Allt för många barn i Sverige lever i ekonomiskt eller socialt utsatta familjer där det saknas kunskap eller ekonomi för att laga god och bra mat. Continue reading

Posted in Hem | Leave a comment

Socialdemokraterna sviker de äldre

CamillaB uJÅNordin uI dag den 24 augusti 2016 kommer äldrenämnden fatta beslut om att höja taket i maxtaxan för de som behöver omvårdnad och hemtjänst i Karlskrona kommun. Beslutet kommer sig av att regeringen valt att sänka statsbidragen till kommunerna runt om i Sverige. För att kompensera landet s kommuner för de 148 miljonerna som man dragit in har den socialdemokratiska regeringen gjort det möjligt för kommunerna att höja avgifterna för de äldre. I moderaternas budget på riksplanet fanns ingen sänkning av stadsbidragen för de äldre och moderaterna röstade nej till att höja maxtaxan i riksdagen. Continue reading

Posted in Hem, PRESS, Pressmeddelande | Leave a comment

Genomför åldersbedömningar av asylsökande

3860_d20f49846883aeaebec9307cc517fb0c100Den senaste tiden har brott begångna av asylsökande personer som uppgett en lägre ålder än den faktiska satt fokus på allvarliga problem. Åldersbedömningar måste nu börja genomföras.
Vi har en regering som har agerat försent. Myndigheter som verkar ifrågasätta beslut och som fortfarande diskuterar vilka metoder som ska användas för åldersbedömning. Frågan är förvisso inte okomplicerad. Vetenskapligt sett har dock enligt internationell expertis röntgen av handleder och undersökningar av tänder bäst evidens. Socialstyrelsen har nu självmant tagit på sig uppgiften att granska metoder och kommer fram till att undersökningar med magnetkamera av knäleder är mest tillförlitligt. Continue reading

Posted in Hem | Leave a comment

Öppen fråga till Patrik Hansson

CamillaB iMorganK iHur anser Patrik Hansson att socialnämnden ska kunna spara 7 miljoner kronor under nästa år?

Det är nämligen det glappet som finns mellan verksamhetens kostnader och de resurser som socialdemokraterna har tilldelat socialnämnden i den klubbade budgeten för 2017. Continue reading

Posted in Insändare/debattartiklar | Leave a comment

Vi vill bygga ett tryggare Karlskrona

Camilla Brunsb 4Carel-Göran Svenss 7Karlskrona växer med en befolkningsökning motsvarande 800 personer årligen, vilket innebär minst 300 fler barn i våra skolor varje år, totalt 900 fler barn under en treårsperiod. Moderaternas största satsning ligger på skolan. Vi brinner för att våra barn och ungdomar ska växa upp i en kommun där de får de bästa förutsättningarna för att skapa sig den bästa framtiden. Förutom att kvalitén och kunskapsresultaten i skolan måste stärkas vill vi också satsa på ett utökat underhåll för att rusta upp befintliga skolor. Skolan är den viktigaste investeringen för att kunna möta kommande års utmaningar. Continue reading

Posted in Hem, Insändare/debattartiklar | Leave a comment

Vi måste våga ställa krav och stå upp för våra värderingar

cb13860_d20f49846883aeaebec9307cc517fb0c100

Vi står alltid upp för våra grundläggande värderingar. I vår kommun ska det råda nolltolerans mot alla former av förtryck och otrygghet. I vårt land har generationer före oss slitit i århundraden för att flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar. Deras jobb ska vi hedra och deras jobb ska aldrig få bli ogjort. Alla flickor och pojkar, kvinnor och män, är lika mycket värda och ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i vår kommun. Om vi är beredda att vika ner oss, sviker vi inte bara de tjejer och killar som växer upp i vår kommun, vi sviker också de människorna som flytt från krigets förtryck och förföljelse. Continue reading

Posted in Hem, Insändare/debattartiklar | Leave a comment