Moderaterna startar Företagsråd i Karlskrona

Gustav beskurenEminaC i

 

 

 

 

Tillsammans med lokala företagare vill moderaterna i Karlskrona jobba för ett bättre arbetsklimat lokalt, regionalt och nationellt.

-Vårt övergripande mål är att förbättra och förenkla vardagen för företagarna i Karlskrona. Idag skapas fyra av fem nya arbetstillfällen i små företag skriver Gustav Nilsson, ordförande i Företagarrådet lokalt.

Nu på torsdag den 12 januari har företagare bjudits in till en Mingelkväll som kommer gästas av bland annat Carina Centrén från Svenskt Näringsliv.

-Vi hoppas på en god uppslutning och att det ska ge ringar på vattnet så att fler företagare ansluter allt eftersom så att vi gemensamt kan få företagen att växa i Karlskrona, samtidigt som fler arbetstillfällen skapas, skriver Emina Cejvan en av initiativtagarna bakom företagarrådet i Karlskrona.

Vår utgångspunkt är företagarnas egen vardag. Vi vill helt enkelt vara det självklara politiska alternativet för företagare, avslutar Gustav Nilsson.

 

Posted in Pressmeddelande | Leave a comment

Undersök att köra Öresundstågen mellan Karlskrona och Emmaboda.

HAnna 072Tågsträckan mellan Kalmar och Växjö kommer att få en ny mötesplats i Skruv, för bättre och snabbare förbindelser på denna sträcka. Det finns då en risk att passagerarna på Krösatågen mellan Karlskrona och Emmaboda inte kan byta tåg i Emmaboda på grund av att uppehållet i Emmaboda blir för kort.

För att möta detta framtida problem föreslår Carl-Göran Svensson (M) andre vice ordförande i trafiknämnden att man undersöker möjligheten att trafikerar sträckan Karlskrona – Emmaboda med Öresundstågen.

Fördelen för passagerarna blir att tågsätten kan docka in i varandra i Emmaboda utan att passagerarna behöver byta tåg.

En annan fördel blir att vi kan få direktförbindelse till Göteborg från Karlskrona med Öresundståg.

Idag har vi Krösatåg mellan Karlskrona och Emmaboda. Dessa tåg är med dagens förhållande ett gammalt tågsätt men vid det tillfälle när banan startades upp var det ett bra alternativ. En ny upphandling av tågtrafiken ska ske där både Öresundstrafik och Krösatågstrafik kör idag. Det är enligt Svenssons uppfattning läge att undersöka denna möjlighet.

Posted in PRESS, Pressmeddelande | Leave a comment

Karl XI behöver ingen överrock!

Vi moderater vill ha en värdig utformning kring Karl XI, och anser att man måste hantera utformningen runt Karl XI varsamt gällande namnförslagen och vill nu att förvaltningen drar i handbromsen och lyfter frågan till en högre nivå.

– Vi moderater ställer oss frågande till att  rista in samtida namn runt Karl XI utan att ha en bred förankringsprocess och ett tydligt politiskt beslut. För oss i Karlskrona är Karl XI en viktig person och ska hedras utifrån att vi har ett historiskt arv att förvalta. Karl XI har stått i mittpunkten av vårt vackra torg i mer än hundra år och vi moderater vill att han ska få fortsätta vara mittpunkten för vår stad, skriver Camilla Brunsberg oppositionsråd för moderaterna i ett pressmeddelande.

– Det här är en fråga som engagerar många. Flera invånare har kontaktat oss moderater under de senaste dagarna och kräver att kommunen agerar för att säkerställa att det blir en värdig utformning av Karl XI, fortsätter Brunsberg. Vi anser inte att vår Kung behöver någon överrock.

– Vi moderater har inget emot att omgestalta torget men om man investerar 7 miljoner kronor i stadsförnyelse, måste detta göras på ett värdigt sätt. Annars urholkas intresset för att försköna vår stad, avslutar Camilla Brunsberg.

Läs gärna också medias artiklar

Moderaterna tar strid för kungastatyn

http://M vill freda kungen från sällskap

 

 

Posted in Hem | Leave a comment

Det S-ledda styret vägrar uppvakta Engelska skolan, IES, för en etablering i Karlskrona

camilla-och-emmaUnder hela hösten har kommunalråden pratat om att öppna en kommunal engelsk skola. De har till och med skrivit insändare om att de håller på att starta en internationell skola. Nu har beslutet om en ny skola med internationell inriktning hamnat i byrålådan.

Vi moderater har redan från början krävt att kommunen måste uppvakta Engelska skolan, IES för en etablering i Karlskrona. Men det S-ledda styret vill inte.

Engelska skolan är ett känt varumärke, med erkänt god kvalité, som skulle stärka Karlskronas attraktionskraft. En etablering av Internationella Engelska skolan, IES, skulle ge oss en konkurrensfördel som gynnar hela kommunens utveckling.

De nya kommunalråden står så långt ifrån varandra ideologiskt att de har blivit handlingsförlamade och inte klarar av att fatta beslut som är viktiga för Karlskronas utveckling. Nu har den internationella skolan i Karlskrona skjutits på framtiden med risk för att ingenting blir av. En anledning till varför socialdemokraterna inte vill uppvakta engelska skolan är säkert att den skolan nyss har blivit börsnoterad, och att socialdemokraterna vill begränsa vinster i välfärden för att slå undan benen för framgångsrika friskolor i Sverige.

En annan anledning är att det S-ledda styret planerar att spara 15 miljoner kronor på skolan de kommande åren. Vi moderater säger nej till detta. Skolorna i Karlskrona blir inte bättre av besparingar om 15 miljoner kronor. Vi moderater vill ha bättre skolor, inte sämre skolor.

Möjligheten till en internationell skola i Karlskorna håller på att rinna Karlskrona ur händerna när det S-ledda styret inte klarar av att fatta beslut.

Vi moderater har planen klar för oss. Styret måste uppvakta Engelska skolan för en etablering i Karlskrona. En uppvaktning av Engelska skolan, IES, måste ske inom en snar framtid för att det ska kunna bli verklighet.

Camilla Brunsberg, Oppositionsråd och gruppledare

Emma Swahn-Nilsson, 2:e vice ordförande Kunskapsnämnden

Posted in Hem | Leave a comment

Politikutveckling och Engelska skolan

10561528_10204461872496397_1363224263565176979_nBästa moderatvänner

Torsdagen den 8 december klockan 17.00 har vi bjudit in alla med uppdrag för moderaterna för att utveckla vår politik, fika och ha goda moderata politiska diskussioner under trevliga former. Om du är intresserad av att vara med och utveckla vår moderata lokala politik är du välkommen att höra av dig till mig eller vår politiska sekreterare Hanna Ekblad.

Det S-ledda styret vägrar uppvakta Engelska skolan, IES, för en etablering i Karlskrona! Denna vecka går vi ut med en lokal kampanj gällande att vi moderater kräver att det S-ledda styret uppvaktar Engelska skolan för en etablering i Karlskrona. Socialdemokraterna sa klart och tydligt nej till detta från talarstolen på förra kommunfullmäktige, i en interpellationsdebatt som jag tagit initiativ till. Continue reading

Posted in Camilla Brunsberg, Hem, VECKOBREV | Leave a comment

En Ståhl-lady blir ny ordförande i Revisionen

birgttaUnder torsdagens kommunfullmäktige kommer en ny ordförande för Revisionen att väljas. Förslaget till ny ordförande är Birgitta Ståhl från moderaterna.

– Birgitta Ståhl har en lång och gedigen erfarenhet inom politiken i Karlskrona, hon har suttit i flera nämnder, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Hon var även vice gruppledare för moderaterna under Sigurd R Pettsons tid som Oppositionsråd. En mer erfaren och förankrad ordförande för revisionen blir svårt att hitta skriver Camilla Brunsberg i ett pressmeddelade. En riktig Ståhl-lady med andra ord.

Birgitta Ståhl är van att arbeta med uppföljning och målstyrning då hon arbetat bland annat som verksamhetschef inom Landstinget. Att arbeta med människor i en ledarroll är något som kommer naturligt för Ståhl.

Birgitta Ståhl säger själv att hon är tacksam för förtroendet och att hon ser framemot att tillsammans med de andra ledamöterna av revisionen granska så att Karlskrona kommuns invånares skattepengar används på rätt sätt. Men också följa upp så att den kommunala verksamheten presterar och levererar den kvalité som den ska.

-Vi vill samtidigt tacka Camilla Mikler som under sin tid som revisor gjort ett mycket bra arbete för Karlskrona kommun. Vi önskar henne nu lycka till med sitt nya jobb och nya utmaningar, avslutar Camilla Brunsberg.

 

Posted in Hem | Leave a comment

Besök och medlems lunch tillsammans med vår partisekreterare Tomas Tobé

tomas-o-camillaUnder tisdag hade vi fint besök av vår partisekreterare Tomas Tobé. Tomas och vår gruppledare Camilla Brunsberg besökte på förmiddagen arbetsförmedlingen för att få en bild av hur förvärvsfrekvensen  ser ut, alltså hur många som arbetar i Karlskrona kommun och då med särskilt fokus på de två områden som ses som utanförskapsområden i kommunen, Kungsmarken och Marieberg.

 Under en pressträff i Kungsmarkenpresenterade Tobé förslag som moderaterna lagt på riksplanet för en politik för fler i jobb och en möjlighet för människor att hitta en väg ut ur utanförskap. Mer om rapporten kan ni läsa här.

 På lokal nivå är vi övertygade om att vi måste ställa krav på alla som tar emot ekonomiskt bistånd så kallat försörjningsstöd. Kraven kan bland annat innebära att man måste delta i aktiviteter som annornas av arbetsmarknadsförvaltningen, praktik, språkundervisning. Kort och gott aktiviteter som gör dig anställningsbar.

medlemslunch-tomasTomas Tobés besök avslutades med en alltid lika uppskattad medlemslunch.

 

Posted in Hem | Leave a comment

Vi vill lyssna på jobbskaparna

3860_d20f49846883aeaebec9307cc517fb0c100EminaC i

I dag skapas fyra av fem nya jobb i småföretag. Det är dessa företagare som till stor del är Sveriges ryggrad och därför betyder också regelförenklingar och sänkta kostnader oerhört mycket för att dessa verksamheter ska kunna gå runt, vara lönsamma och kunna växa.

Moderaterna har alltid varit ett företagarvänligt parti som värnar om fri företagsamhet, entreprenörskap och innovationer. Nu tar vi krafttag i vår företagarpolitik genom att starta företagarråd över hela landet där lokala företrädare för Moderaterna tillsammans med företagare ska arbeta för att skapa ett bättre företagsklimat lokalt, regionalt och nationellt. Vi vill vara det självklara politiska alternativet för företagare. Continue reading

Posted in Hem | Leave a comment

Chockhöjning av miljötaxan i Karlskrona.

carl göran 1Majoriteten (S, C, L) i Karlskronas kommunfullmäktige har beslutat att höja miljötaxan med 27 procent en höjning från 750 kronor i timmen till 950 kr i timmen.

Vi moderater anser att tillsynstimmarna per företag ska minska med 25 procent. Minskning ska ske på genom att effektivisera det administrativa arbetet inte på miljöarbetet som utförs vid kontroller. Idag får företagen se över sina kostnader, på samma sätt måste kommunen se över sina. Continue reading

Posted in Hem | Leave a comment

Moderaterna i Blekinge skriver brev till Landshövdingen

CGSvensson icamilla_8427 beskuren

Öppet brev till Landshövdingen i Blekinge angående livsmedelsstrategi.

 

I Blekinge har vi många företag inom livsmedelsindustrin, allt ifrån Orkla i Fågelmara till Lagerbergs i Sölvesborg. Sedan finns det en massa mindre enmansföretag till företag med 5-10 anställda. I matlandet Blekinge finns idag en stor mängd med företag som tillverkar livsmedel. Dessa företag har stor betydelse för utveckling av landsbygden i Blekinge.

Förutsättningarna för att producera mat i Blekinge är mycket goda. Vi har ett välutvecklat jordbruk och kunskap inom livsmedelsindustrin att utveckla nya produkter. För att utveckla detta i Blekinge krävs att konkurrenskraften behöver stärkas i hela kedjan. Det krävs ett samarbete mellan producenter och handeln för att utveckla lokalproduktionen i vårt län. Continue reading

Posted in Hem | Leave a comment