Författare: emma

Emma Swahn-Nilssons viktigaste fråga.

Våra skolor ska tillhöra landets bästa Skolfrågorna är viktiga för oss moderater och vi vill att Karlskronas skolor ska ligga i topp i landet. Politiken behöver ge rektorerna verktyg för att lärare och pedagoger ska kunna ägna tid åt undervisning. De behöver mandat för att hålla ordning och reda i klassrummen. Vi behöver se till […]

Läs hela artikeln

Jan Lennartssons viktigaste fråga.

Karlskrona behöver locka sig till fler besökare med spännande arrangemang. Karlskrona är fantastiskt med världsarv och vacker miljö. Det gör att vi har alla möjligheter att utvecklas som en mötesplats för upplevelser, konserter och affärsbesök. Men det kräver en aktiv satsning på staden som destination. Kommunen behöver tillsammans med näringslivet sjösätta ett destinationsbolag. Vi behöver […]

Läs hela artikeln

Gustav Nilssons viktigaste fråga.

Arbete istället för bidrag Bidragsberoendet måste minska och fler behöver arbeta och betala skatt så att välfärden stärks. Kompetensbristen är ett av de största tillväxthindren för många företag. Samtidigt finns ett växande utanförskap och en brist på kompetens inom många områden. Därför måste vi se till att det blir fler lärlingsplatser. Då får lärlingar komma […]

Läs hela artikeln

Sigrid Johanssons viktigaste fråga.

Viktigt med det egna valet Vi M-politiker i äldrenämnden vill att äldreomsorg och äldrevård inom Karlskrona kommun skall hålla hög standard med engagerad personal som har adekvat utbildning. Den som erhåller omsorgen skall själv kunna välja vårdgivare (privat eller kommunal) och omsorgen skall baseras på vårdtagarens delaktighet. Vi vill prioritera personalkontinuiteten och införa krav på […]

Läs hela artikeln

Carl-Görans viktigaste fråga.

Hela kommunen ska utvecklas och leva Jag brinner för välplanerad samhällsbyggnad och innovativ stadsutveckling. Vi kan skapa ett Karlskrona med stor attraktionskraft genom att satsa på såväl centrum som skärgården och landsbygden. Jag vill fortsätta att utveckla besöksnäringen i samarbete med de som bor och verkar i skär­gården. På så vis kan vi öka tillgängligheten […]

Läs hela artikeln

Sophia Ahlins viktigaste fråga.

VARJE POLITIKER HAR ETT ANSVAR I Karlskrona ska alla medborgare kunna lita på politiken och den kommunala organisationen. Varje förtroendevald politiker har ett ansvar gentemot medborgarna att hantera den gemensamma välfärden. Den styrande koalitionen har under två mandatperioder slösat bort skattemedel på långdragna utredningar, dålig koll på ekonomin och tillåtit skattemedel slösas bort från den […]

Läs hela artikeln

Pia Walthers viktigaste fråga.

VAR OCH EN MÅSTE KUNNA VÄLJA BOENDEFORM Det måste finnas tillgång till olika sorters boende för dem som blir äldre. Alla varken vill eller orkar bo kvar i sitt hus eller lägenhet på ålderns höst och då måste det finns alternativ till andra boendeformer. Fler seniorboenden från 55+ samt 65+ behövs byggas och de ska […]

Läs hela artikeln